× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกรัฐบาล ศูนย์อนามัย

คลินิกของรัฐบาล และศูนย์อนามัย 1-12 ใน 12 เขตสุขภาพ สังกัดกรมอนามัย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 032-327824

ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 038-148165

ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 043-235902

ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 042-129587

อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 0443-0513

นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 045-251267

อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 075-399460

นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - โทร (032) 327-824 ถึง 28 - ครอบคลุม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ดูแลในเรื่อง อนามัยการเจริญ..

📞 0-7321-2862

ยะลา

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง