News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกหู คอ จมูก

รายชื่อคลินิกหู คอ จมูกในประเทศไทย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

คลินิกหู คอ จมูก นายแพทย์วรนันท์

เลขที่ใบอนุญาต : 30101002062 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรม หู คอ จมูก

เลขที่ใบอนุญาต : 42102004058 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2560..

คลินิกเวชกรรม หู คอ จมูก และภูมิแพ้

เลขที่ใบอนุญาต : 12101001264 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2557..

คลินิกเวชกรรม ตา หู คอ จมูก

เลขที่ใบอนุญาต : 53101000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2559..

คลินิกด้านเวชกรรม หู คอ จมูก นายแพทย์วิวัฒน์

เลขที่ใบอนุญาต : 51102001046 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมหูคอจมูก หมอสมศักดิ์

เลขที่ใบอนุญาต : 20102000263 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564 228/2 เจิมจอมพล ศรีราชา ชลบุรี 20110..

หมอณัฏฐธนินคลินิกด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 54102000357 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรม หู คอ จมูก หมอทรงศักดิ์

เลขที่ใบอนุญาต : 35102001163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2567..

คลินิกด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวิทยาหมอรัชนีวรรณ

เลขที่ใบอนุญาต : 38102000262 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

เดอะ เลค คลินิกด้านเวชกรรม หูคอจมูก

เลขที่ใบอนุญาต : 12102000660 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวิทยานายแพทย์ชัยรัตน์

เลขที่ใบอนุญาต : 45-1-02-0008-59 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา หมอสุดเขต

เลขที่ใบอนุญาต : 32102002964 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกเวชกรรมหมอจาตุชาญ

เลขที่ใบอนุญาต : 20102001357 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564 838/6 ชัยชนะ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000..

คลินิกหมอฉัตรสุดา เวชกรรมหู คอ จมูก

เลขที่ใบอนุญาต : 30102000664 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

ชัยภูมิคลินิกเวชกรรมโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000359 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2568..

คลินิกเวชกรรมหู คอ จมูก หมอปิยานุช

เลขที่ใบอนุญาต : 52102000162 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกด้านเวชกรรมหู คอ จมูก หมอวรางรัตน์

เลขที่ใบอนุญาต : 34102001963 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิกวิทยา หมอชุติมา

เลขที่ใบอนุญาต : 51102000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

หมอบุณฑริกาคลินิกด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 53102000963 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกหมอสุธิดาเวชกรรมโสต ศอ นาสิก

เลขที่ใบอนุญาต : 53102001662 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา หมอสุวัฒณ์

เลขที่ใบอนุญาต : 54 1 02 0003 63 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิก แพทย์หญิงสุภาวดี

เลขที่ใบอนุญาต : 55102000663 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิก หมอสิทธิ

เลขที่ใบอนุญาต : 41102000864 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

หมอโป้งคลินิกด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยา

เลขที่ใบอนุญาต : 38102000159 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกด้านเวชกรรมสาขาโสต ศอนาสิก หมอสัมพันธ์

เลขที่ใบอนุญาต : 47102000760 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

คลินิกด้านเวชกรรม หู คอ จมูก หมอวัชรพล

เลขที่ใบอนุญาต : 53102000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

คลินิกด้านเวชกรรม โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทย์อภิชัย

เลขที่ใบอนุญาต : 20102002061 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564 3/112 6 บางละมุง ชลบุรี 20150..

คลินิกเวชกรรม หู คอ จมูก แพทย์บุณยรัตน์

เลขที่ใบอนุญาต : 76102000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564 47 ถ.สะพานท่าสรง ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถ.สะพานท่าสรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี..

คลินิกด้านเวชกรรมโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาสัตหีบ

เลขที่ใบอนุญาต : 20102001359 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566 20/64-65 2 สัตหีบ ชลบุรี 20180..

คลินิกหมอศุภวิทย์

เลขที่ใบอนุญาต : 52101000954 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2563 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง