News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกแพทย์แผนจีน

รายชื่อคลินิกแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

บ้านฝังเข็มคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 33109000160 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2569 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2563..

คลินิกฝังเข็มดร.พญ.บรรจง ครอบบัวบาน

เลขที่ใบอนุญาต : 36102000357 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2566 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

เกศินีคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 46109000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

เปรียววลีคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 43109000159 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ปัญจรักษ์

เลขที่ใบอนุญาต : 34109000161 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน บิ๊กคลินิก

เลขที่ใบอนุญาต : 34109000261 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

หมอเจนแพทย์จีนณัฏฐณิชาคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 52109000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

ปิยาภรณ์คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 72109000159 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

ผิงอันคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 71 1 09 0001 59 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

คลินิกแพทย์จีนฉัตรชัยคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 50109000361 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2562..

หมอหมีคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 71 1 09 0002 65 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

แพทย์จีนเพ็ญสุดาคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 44109003761 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

มณีเนตรคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 48109000161 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกหยางหมิง สาขาปราณบุรี คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 77109000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566 100/11 1 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77160..

ฝังเข็มอุตรดิตถ์ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 53109000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

เหม่ยเย่คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 40109000561 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2570 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนลู่เหลียน

เลขที่ใบอนุญาต : 54 1 09 0001 62 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

อรุณีคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 72109000259 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

ไควเล่อคลินิกแพทย์จีน คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 53109000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

จิรวัฒน์ คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 51109000262 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2571 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

ราชบุรีคลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 70109000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566 165 , 167 แสงชูโต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110..

หมิงเต๋อ คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 57109000164 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565..

บ้านปฐมสุข คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 30109000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

กุ้ยฮวา คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 36109000165 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2574 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2566..

เพียวอี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 40109000159 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2568 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

หยางหมิง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 77109000264 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2573 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2565 154/4 ประจวบศิริ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000..

เข็มทองคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 40109000158 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2567 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2561..

สุเวชช์คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

เลขที่ใบอนุญาต : 51109000163 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.07) : 31 ธ.ค. 2572 ใบอนุญาตหมดอายุ (สพ.19) : 31 ธ.ค. 2564..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง