× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

รพ.ศูนย์ / รพ.รัฐ / รพ.ชุมชน / รพ.สต. / รพ.เอกชน

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต

ถ.เทพกระษัตรี หมู่ 2 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต

หมู่ 3 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต

7/1 ถ.เทพกระษัตรี หมู่ 2 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83200

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

18/1 หมู่ 1 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ถ.วิเศษ หมู่ 2 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง