× News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม

รพ.ศูนย์ / รพ.รัฐ / รพ.ชุมชน / รพ.สต. / รพ.เอกชน

โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลรัฐหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 5 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอก จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 19 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 21 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 2 คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 4 กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัว จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 15 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าว จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 21 เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่ง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 4 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อย จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 5 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้ว จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 13 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหมี จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 8 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 9 หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 1 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 7 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 10 ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 8 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 20 เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตา จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 11 เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 2 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคน จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 6 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบาก จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 10 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 6 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 3 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 8 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม 44120

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้ง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 5 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวา จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 17 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 1 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 5 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 3 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูม จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 3 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 4 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็ก จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 14 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 6 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโน จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 5 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่ง จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 9 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 7 หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราช จังหวัดมหาสารคาม

หมู่ 14 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง