× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

Public Health Center 4 Din Daeng

ภาพโลโก้ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
  • 4395 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
  • ✅ รับบัตรทอง
*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค/หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข่าวสาร/ประกาศ

แพคเกจ/โปรแกรม/บริการสุขภาพ

ข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง

ประวัติศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
  1. เริ่มดำเนินการ พ.ศ. 2497 ในรูปของหน่วยเคลื่อนที่ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน คนงาน และพนักงานขับรถยนต์ พร้อมด้วยรถพยบาลและเวชภัณฑ์มาให้บริการหน้าโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้บริการด้านการตรวจรักษาและเยี่ยมบ้านในเขตดินแดง
  2. พ.ศ. 2498 เปิดบริการประจำโดยอาศัยสถานที่ตั้งที่ชั้นล่างของบ้านพักดูแลผลประโยชน์อาคารสงเคราะห์  กรมประชาสงเคราะห์ โดยใช้ชื่อว่า "สถานสงเคราะห์แม่และเด็ก ถนนดินแดง"
  3. พ.ศ. 2504 ย้ายสถานที่มาตั้งที่บ้านพักคนเดินทางต่างจังหวัด ของกรมประชาสงเคราะห์ ใช้ชื่อว่า "ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง"
  4. พ.ศ. 2506 เทศบาลกรุงเทพ ได้รับงบประมาณสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข ในที่ดินซึ่งแบ่งจากโรงเรียนวิชูทิศ สร้างเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในอาคารหลังใหม่ในตุลาคม พ.ศ.2506 และทำพิธีเปิด ศูนย์บริการสธารณสุข 4 ดินแดง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2507
  5. พ.ศ. 2539 เปิดให้บริการคลินิคพิเศษในรูปแบบของโพลีคลินิค และเปิดคลินิคพิเศษเพิ่มขึ้น ได้แก่ คลินิคโรคเรื้อรัง คลินิคผู้สูงอายุ คลินิคเด็ก คลินิคยาเสพติด คลินิควัณโรค คลินิคกามโรค คลินิคสุขภาพจิต รวมทั้งให้บริการทันตกรรมและเอ็กซ์เรย เป็นต้นมา
 
 

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง