ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Institute Galya Rajanagarindra

Logo Thumb preview

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก - ติดต่อสอบถามโทร.0-2441-6100

ที่อยู่/ติดต่อ
23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. 10170

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

content image1
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหานิติจิตเวช วิกฤติสุขภาพจิต จิตเวชที่มีปัญหาระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ติดสารเสพติด และจิตเวชเด็ก


ข้อมูลบริการของสถาบันฯ
 1. การฝังเข็ม การรักษาในรูปแบบแพทย์แผนจีน
 2. คลินิกจิตเวชเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC)
 3. คลินิกวัยเรียน (SMART KIDS CLINIC)
 4. คลินิกบำบัดผู้ติดสารเสพติด
 5. การตรวจสภาพจิตเพื่อขอรับบุคคลเป็นบุตรบุญธรรม
 6. ข้อตกลงการรับบริการบัตรเก่าตรงนัด
 7. ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
 8. ตารางบริการผู้ป่วยนอก

content image2
ข้อมูลบริการของที่นี่
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
สิทธิการรักษา 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 1.  สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (จ่ายตรง)
 2. สิทธิประกันสังคม
 3. สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
และเอกสารหลักฐานจำเป็นที่ควรพกติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ มีดังนี้
 
 1. สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ (จ่ายตรง)
  - บัตรประจำตัวประชาชน สิทธิประกันสังคม
  - หนังสือส่งตัว/เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (ตัวจริง) และสำเนา 2 ฉบับ
  -บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท
  1. ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กรณี ส่งต่อ)
  - หนังสือส่งตัว/เอกสารรับรองค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (ตัวจริง) และสำเนา 2 ฉบับ
  - บัตรประจำตัวประชาชน

  2. ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กรณี ผู้พิการและผู้ประกันตนคนพิการ)
  - บัตรประจำตัวประชาชน

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6100

ประวัติสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

เริ่มก่อตั้ง
 • พ.ศ. 2496 เกิดแนวคิดการสร้าง รพ.นิติจิตเวช
 • พ.ศ. 2512 เริ่มก่อสร้าง รพ. นิติจิตเวช ณ บริเวณ ทุ่งเนินทราย บนที่ดิน 49 ไร่ 2 งาน 45 ต.ร.ว. งบประมาณ 1.8 ล้านบาท
   
เริ่มเปิดให้บริการ
 • เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ววันที่ 24 กันยายน 2514 เป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาดกลาง จำนวน 300 เตียง ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ให้บริการด้านนิติจิตเวช
ประทานนามใหม่
 • โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงพยาบาลนิติจิตเวช" ต่อมาได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประทานนามให้ใหม่เป็น "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2545 โดยมี นายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อำนวยการคนแรก
 
ปัจจุบัน
 • ปัจจุบันสถาบันฯ ยังคงต้องดำเนินการผลักดันกรบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และมีหน้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข ให้บริการจิตวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นที่เตบริการสาธารณสุขที่ 5 จำนวน 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 7 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด