ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลกันตัง

Kantang Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
39 ถนน ควนทองสี ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง ตรัง 92110

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลกันตัง

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกันตัง

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลกันตัง (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลกันตัง

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลกันตัง

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ข่าวทั้งหมด
 
 โรงพยาบาลกันตัง เริ่มก่อตั้งครั้งแรกโดยเปิดให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นสถานี อนามัย ชั้น 2 เมื่อ พ.ศ. 2483 โดยขุนอุปรักษ์คณานนท์ แล้วขยายเป็นสถานีอนามัย ชั้น 1 เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันตัง แล้วได้รับการขยายเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ในปี พ.ศ. 2513 จากนั้นได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง ในปี พ.ศ. 2524 และในปี พ.ศ. 2530 ได้รับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 3 ราย คือ
 
1. คุณบุญดี สุนาเสวีนนท์ จำนวน 6 ไร่ 1 งาน 45 6/10 ตารางวา
2. คุณปลั่ง กันตังกุล จำนวน 3 ไร่ 2 งาน
3. คุณนิยม สิริวงสกุล จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา
 
และ ก็ธรณีสงฆ์วัดตรังคภูมิ รวมจำนวน 21ไร่ บริจาคบ้านควนทองสีห์ ตำบลกันตัง จังหวัดตรัง และได้รับงบประมาณ ปี 2532 ขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เมื่อเดือน มีนาคม 2534 โดยย้ายมาอยู่ที่บริเวณบ้านควนทองสีห์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2534
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปัจจุบัน