ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Thammasat University Hospital

Logo

โทร 02-9269999 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ราคาห้องพัก

ที่อยู่/ติดต่อ
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสาร ข้อมูลบริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Specialized service center)

 
การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เริ่มก่อสร้างในสมัย ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากแรงศรัทธาของทายาท ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษม์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 และเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
 
จนกระทั่งในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2531 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการโดยในระยะแรกมีเพียง 2 อาคารที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป คือ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และสำนักงานต่างๆ และอาคารธนาคารทหารไทย เปิดให้บริการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยในทุกประเภท ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสถาน(ภาควิชา)ของคณะแพทยศาสตร์เช่นเดียวกับสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกและสถานวิทยาศาสตร์ คลินิกโดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคคลินิกของ คณะแพทยศาสตร์ด้วย
 
ที่ตั้ง พื้นที่ และอาคารต่างๆ
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยมีพื้นที่รวมกลุ่ม ศูนย์สุขศาสตร์ ทั้งสิ้น 135 ไร่(ตั้งแต่ถนนด้านหน้าพหลโยธินจนถึงอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล) เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปัจจุบันมีอาคารต่างๆ เพื่อการดำเนินการและการบริการรักษาพยาบาล ดังนี้
     1. อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
     2. อาคารดุลโสภาคย์
     3. อาคารกิตติวัฒนา
     4. อาคารธนาคารทหารไทย
     5. อาคารปัญจาสายาลักษณ์
     6. อาคารบริการ
     7. อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ฯ 2554
 
ปัจจุบัน
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000-3,000 คน และรองรับผู้ป่วยในได้ 601 เตียง
     สำหรับในอนาคตวางแผนจะขยายบริการผู้ป่วยในเป็นขนาด 750 เตียง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปีอีกเป็นจำนวนมาก
 
บริการหลักและขอบเขตบริการ
    บริการหลัก (Main service) ระดับและขอบเขตบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการให้การรักษาได้ครบวงจรทุกสาขาวิชา รวมทั้ง เป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในทุกสาขาโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางให้บริการผู้ป่วยของศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุระดับหนึ่ง ศูนย์โรคตา ศูนย์บำบัดทดแทนไตครบวงจร เป็นต้น การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยเด็กโรคหืด การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น เป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ อาทิเช่นคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ สถานพยาบาลประจำ สถานพยาบาลรับส่งต่อภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสถานพยาบาลของผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม
 

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ไม่มีสถานพยาบาล/คลินิกเครือข่ายประกันสังคม