ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธัญบุรี

Hospital Thunyaburi

Logo Thumb preview

ที่อยู่/ติดต่อ
140 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
แฟกซ์ 02-5771829

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลธัญบุรี

content image1
 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลธัญบุรี

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลธัญบุรี (มีข้อสงสัย ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
 

 ประวัติโรงพยาบาลธัญบุรี

หน่วยงานแห่งนี้มีประวัติเริ่มต้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ใช้อาคารของสำนักงานที่ดินจังหวัดธัญบุรี (เดิม) เป็นที่ทำการ  ใช้ชื่อว่า " สุขศาลา " ต่อมาย้ายไปอาศัยคลังจังหวัดธัญบุรี (เดิม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของทึ่ทำการศาลจังหวัดธัญบุรีในปัจจุบันเป็นที่ทำการ และใช้ชื่อว่า " สถานีอนามัยชั้น ๑ "
 
     ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข  ก่อสร้างอาคารถาวรตามแบบแปลน เลขที่ ๖๖๑ บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ใช้ชื่อว่า " ศูนย์การแพทย์และอนามัยธัญบุรี " และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เดียง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๒
 
     ปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๖,๖๐๔,๕๑๙ บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่
 
อาคารผู้ป่วยนอกแและผู้ป่วยในขนาด ๓๐ เตียง จำนวน ๑ หลัง
โรงพัสดุและโรงเก็บรถ จำนวน ๑ หลัง
โรงครัวและโรงซักฟอก จำนวน ๑ หลัง
บ้านพักข้าราชการระดับ ๘ จำนวน ๑ หลัง
 
     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ   จึงได้ย้ายที่ทำการมาเปิดให้บริการแก่ประชาชน ที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  โดยให้บริการเต็มรูปแบบของ " โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง " เป็นต้นมา  ทำให้บริการต่างๆ มีความสะดวกสะบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น