ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

Maha Vajiralongkorn Thanyaburi Hospital

Logo Thumb preview

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งขนาด 126 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 139 กิโลเมตรที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เดิมเรียกว่า ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี

ที่อยู่/ติดต่อ
139 หมู่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

content image1

หน่วยงาน ให้บริการ

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เปิดให้บริการอะไรบ้าง ?
 
รังสีรักษา
ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยการฉายรังสีทั้งแบบระยะไกล และการรักษาด้วยรังสีรักษาแบบระยะใกล้ (การใส่แร่) และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการฉายรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 
 
เคมีบำบัด
ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาเคมีบำบัด ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
 
 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ที่มารับการรักษาด้วยการกลืนแร่ไอโอดีนรังสี ทั้งก่อน ขณะ และหลังให้การรักษา รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
 
 
คลินิกตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งและโรคต่าง ๆ การตรวจคัดกรองมะเร็ง รวมทั้งการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 
 
ศัลยกรรม
ให้การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการวินิจฉัย ผ่าตัด และส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการดูแลผู้ป่วยทั้งก่อน ขณะ และหลังการรักษา
 
 
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
บริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความประสงค์ใช้สารสกัดกัญชา ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถเข้ารับคําปรึกษาจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้และให้คําแนะนําเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาได้อย่างครอบคลุม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญ

 

หน่วยบริการที่ โดดเด่น

หน่วยงานบริการที่มีการได้รับรางวัล
 
บ้านเลขที่ 5 ผาสุก
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
เป็นที่พักที่โรงพยาบาลจัดให้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการฉายรังสีแบบผู้ป่วยนอกที่บ้านไกล ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับได้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
คลินิก หู คอ จมูก
เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.
 
ให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ และผู้ป่วยทั่วไปที่มารับการรักษาด้วยอาการผิดปกติใน หู คอ จมูก ในการให้คำปรึกษา ตรวจรักษา การส่องกล้อง อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก
 
คลินิกประคับประคอง
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
 
ให้บริการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการประเมินปัญหา และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ดำเนินการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการจัดการปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยลดความทุกข์ทรมาน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยและครอบครัวร่วมด้วย
 
 
คลินิกระงับปวด
เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
ให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมเรื่องการดูแลรักษาความปวด ทั้งความปวดแบบเฉียบพลัน ความปวดแบบเรื้อรัง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้าย ร่วมกับแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา รังสีรักษา และแพทย์ด้านอื่น ๆ มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความปวด ความทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมและพักผ่อนได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น
 
คลินิกมะเร็งเต้านม
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00-16.00 น.
 
ให้บริการการวินิจฉัยปัญหาของเต้านม ได้แก่ การสอบถามประวัติ และการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ การผ่าตัด โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง


โรงพยาบาลมะเร็งเครือข่าย
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 • โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ข้อมูลบริการของที่นี่
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถตู้ (จาก ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต)
 • รถตู้ หมู่บ้านกรีนการ์เด้นโฮม คลอง 11
 • รถตู้ บ้านนา
 • รถตู้ เขื่อนท่าด่าน
 • รถตู้ มหาวิทยาลัย ศรีนครินวิโรฒ องครักษ์ (มศว.)
การเดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทาง รังสิต-มศว. (องครักษ์)

การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล
เริ่มจาก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ขับรถมายังเส้นทางสายรังสิต - นครนายก (มุ่งหน้านครนายก) จะผ่าน Dream World และห้าง Lotus คลอง 7 เมื่อข้ามสะพานคลอง 10 ขับมาเรื่อยๆจะพบสัญญาณไฟแดง ทางเข้าโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือ (ตรงบริเวณสัญญาณไฟแดงพอดี) ติดกับทางเข้าองค์การเภสัชกรรม


วิสัยทัศน์ (Vision)
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ได้รับบริการสุขภาพด้านโรคมะเร็งที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยความเสมอภาค และความปลอดภัย
 

พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าด้านโรคมะเร็ง
2. พัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งที่เชี่ยวชาญและซับซ้อนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความเสมอภาค โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม(Co-creation) ทางด้านวิชาการและบริการด้านโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 4 และองค์กรวิชาชีพ
 

บริการหลัก
1. การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษาและเคมีบำบัด (ยกเว้นผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา)
2. การบริการตรวจรังสีวินิจฉัยและตรวจรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
3. การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคอง
4. การบริการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก (กม.25) ระหว่างคลอง 10-11 ต. บึงสนั่น อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี บนพื้นที่ 93 ไร่ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ซึ่งเดิมเรียกว่า “บ้านพักฟื้นผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีหรือสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี” มีการบริหารงานภายใต้การควบคุมกำกับของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้เป็นสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยที่รับการฉายรังสีแบบไป-กลับ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ศูนย์มหาวชิราลงกรณธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” และได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานะให้ศูนย์มะเร็งส่วนภูมิภาคขึ้นตรงต่อกรมการแพทย์ และแต่งตั้งนายแพทย์ธนเดช สินธุเสก เป็นผู้อำนวยการคนแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นโรงพยาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี” มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบด้านโรคมะเร็งตามการแบ่งเขตสุขภาพ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี และอ่างทอง สามารถให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง การรักษาด้วยรังสีรักษา เคมีบำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และการให้บริการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร