ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

Ratchaphiphat Hospital

Logo

โทร 02-4443724, 02-4443900, 02-4443780, 02-4440163, 02-4440138 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ที่อยู่/ติดต่อ
18 ถนน พุทธมณฑลสาย ๓ แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4443724, 02-4443900, 02-4443780, 02-4440163, 02-4440138

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

ข่าวสาร ข้อมูลบริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]
การให้บริการ
มีคลินิกที่เฉพาะทางที่โดดเด่นมากมาย เช่น คลินิกฝากครรภ์ คลินิกอายุกรรม คลินิกศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกสุขใจ สูงวัย ประคับประคอง
 
มีหอผู้ป่วยสำหรับโรคเฉพาะทาง เช่น หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยหลังคลอด หอผู้ป่วยชีวาภิบาล
 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีผลงานโดดเด่นด้านผู้สูงอายุ โดยมีการันตีจาก รางวัลที่ได้รับมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ การดูแลผู้สูงอายุ ในงานประชุมวิชาการ สำนักการแพทย์

  1.ยื่นบัตรประชาชนที่ห้องบัตร เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา และส่งตรวจ
  2.ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน
  3.ติดต่อพยาบาลที่เคาร์เตอร์พยาบาลเพื่อซักประวัติ
  4.รอพบแพทย์
  5.เมื่อพบแพทย์เสร็จแล้ว ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
  6.ติดต่อห้องรับเงิน เพื่อชำระเงิน
  7.ยื่นใบนำทาง และใบเสร็จที่ห้องยา ช่อง 11 เพื่อตรวจสอบยา
  7.รอเรียกชื่อเพื่อรับยา
  8.แสดงบัตรประชาชนเพื่อรับยา

ภารกิจหน้าที่ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ บำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริม สนับสนุน ค้นหว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ประวัติโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 
เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มยินดีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ, พระศาสนา, และพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ถือเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง พระราชพิพัฒน์โกศลเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้ปรารภกับนายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดา ถึงการจัดสร้าโรงพยาบาล เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ในมหามงคลวโรกาสดังกล่าว เป็นสาธารณประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป นายเติม นางจ่าง พรมจีน พร้อมด้วยบุตรธิดาจึงมีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ซึ่งบริเวณติดกับหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ให้พระราชพิพัฒน์โกศล ดำเนินการสร้างโรงพยาบาล
 
 
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2539 ซึ่งเป็นวันประสูติครบรอบ 100 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณ.ณสิริมหาเถร) องค์ที่ 17 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯ พณฯ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ มาโดยลำดับ อาทิ
  1. อาคารผู้ป่วยนอก 1 หลัง
  2. อาคารผู้ป่วยใน 1 หลัง
  3. อาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง
  4. อาคารหอพักพยาบาล 1 หลัง
  5. อาคารโรงโภชนาการ 1 หลัง
  6. อาคารร้านค้า
  7. อาคารห้องดับจิตร
ตลอดทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขออกแบบและปรับปรุงสถานที่ เช่น ทำกำแพง เทคอนกรีต จัดสวน และปลูกต้นไม้ รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 189,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป และสมทบโดยกรุงเทพมหานคตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมีความหมายว่า “พระราชาผู้ทรงทำความเจริญยิ่ง” เปิดบริการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2542

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.0 2244 3515
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2291 0106
3.โรงพยาบาลตากสิน  โทร.0 2437 1625
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859
5.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.0 2326 9995
6.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6900-19
7.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575-8
8.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.0 2988 4100
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2405 0900-4
10.โรงพยาบาลบางนา โทร.0 2180 0201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.

สหคลินิกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16/14 ชั้น 1 ม.2 ต.ทวีวัฒนา อ.ทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ โทร.0 2800 6800-5