ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศรีธัญญา

Srithanya Hospital - Psychiatric hospital

Logo Thumb preview

ที่อยู่/ติดต่อ
47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

✅ รับบัตรทอง

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลศรีธัญญา

งานบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
โทร 02 528 7800
 1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - พฤหัสบดี  08.00 -16.00 น.ศุกร์ 08.00 -12.00 น.
 2. คลินิกระบบประสาท จันทร์ 08.00 -12.00 น.
 3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -16.00 น.
 4. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ อังคาร 08.00 -16.00 น.
 5. คลินิกฟ้าใส (ยาเสพติด) พุธ 13.00 -16.00 น.
 6. คลินิกจิตเวชสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 7. คลินิกซึมเศร้า พุธ 08.00 -12.00 น. 
 8. คลินิกโคลซาปีน อังคาร 08.00 -12.00 น.
 9. คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี พฤหัสบดี 08.00 -12.00 น.
 10. คลินิกคลายเครียด จันทร์ - ศุกร์ 08.00 -12.00 น. 
หมายเหตุ   คลินิกลำดับที่ 2-9  ต้องนัดล่วงหน้าจึงจะสามารถใช้บริการได้ 
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่อง
 • คู่มือบริการรับยาต่อเนื่องระบบนัด One Stop Service
 • แบบฟอร์ม 3 คู่มือ(staging)
ข้อมูลบริการของที่นี่
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
 • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
 โรงพยาบาลศรีธัญญา เติมชื่อว่า โรงพยาบาลโรคจิตต์นนทบุรี ด้วยความริเริ่ม ดำเนินการของ นายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ตั้งอยู่เลรที่ 47 ถนนติวานนท์ หลักก็โลมตรที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัตนนทบุรึ สังก้ตกรมสรารณสุข กระทรวมหาดไทย มีพื้นที่จำนวน 1 067 ไร่ เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 24 มิฤนายน พศ. 2484 โตยมี นายแพทย์ขจร อันตระการ ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการ ไต้รับโอนผู้ป่วยชายเรื้อรัง จำนวน 150 คน จากโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี หรือสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจุบัน 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ไต้ย้ายมาสังคัตโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิด กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บำบัตรักษาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ขนาต 750 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่ 57 ตารางว า ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และสิ่งแวตล้อม สถานที่มีความสวยงาม มีผู้ศึกษาดูงานมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ