ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสามโคก

Sam Khok hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
83 หมู่ 6 ถนนปทุมธานี – ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 0-2199-3796-8 ฝ่ายบริหาร ต่อ 112
โทรสาร : 0-2199-3795

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลสามโคก

โรงพยาบาลสามโคก
บริการของเรา
การให้บริการประจำวัน บริการคลิกนิกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามโคก
 
การให้บริการประจำวัน บริการคลิกนิกพิเศษ โรงพยาบาลสามโคก

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสามโคก

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลสามโคก (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลสามโคก

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลสามโคก

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ข่าวทั้งหมด
 

 ประวัติโรงพยาบาลสามโคก

โรงพยาบาลสามโคก เริ่มต้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2531 ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก เป็นโรงพยาบาลสามโคก สาขาโรงพยาบาลปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรตามแบบแปลน เลขที่ 661 บนเนื้อที่ 32 ไร่ 40 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายเบี้ยว พยัคฆาจ ปัจจุบันได้ได้ชื่อว่า "โรงพยาบาลสามโคก" และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2539 ปีงบประมาณ 2537 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำการก่อสร้างอาคารต่างๆ ดังนี้
 
1. อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง
2. โรงซักฟอกและโรงเก็บรถ จำนวน 1 หลัง
3. อาคารบ้านพักข้าราขการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง
4. อาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง
5. อาคารบ้านพักขาราชการระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2539 ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาเบิดให้บริการแก่ประชาชนที่ อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยให้บริการเต็มรูปแบบของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียงเป็นต้นมา ทำให้การบริการต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
 
ต่อมาเมื่อปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณงบลงทุนจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเงิน 7,249,500 บาท เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียงตามแบบเลขที่ 2371/2530 กองแบบแผนสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างเสร็จ พ.ศ 2551