ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

Venerable Thawisak Juntidharo Hospital

Logo Thumb preview

35 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ มุ่งมั่นให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รับผิดชอบประชาชนในเขตพื้นที่บางบอน 3 บางบอน 4 บางบอน 5 และพื้นที่หนองแขม บริเวณเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลแม่ โซนมีทีมในการให้การพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล ตามความเหมาะสมหรือตามความประสงค์ของญาติและผู้ป่วย สามารถเรียกใช้บริการที่เบอร์โทร.1646 ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 024293575 ถึง 81

ที่อยู่/ติดต่อ
6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

extended content image
extended content image
 
extended content image
extended content image
บริการรับยา ไม่ต้องลงจากรถ สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ผุ้ที่ต้องรับยาต่อเนื่อง ติดต่อ 02-429-3575-81 ต่อ 0 จ-ศ 8-16 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ 
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัดการรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุนค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รับผิดชอบประชาชนในเขตพื้นที่บางบอน 3 บางบอน 4 บางบอน 5 และพื้นที่หนองแขม บริเวณเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ โดยมีโรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลแม่ โซนมีทีมในการให้การพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุและนำส่งโรงพยาบาล ตามความเหมาะสมหรือตามความประสงค์ของญาติและผู้ป่วย สามารถเรียกใช้บริการที่เบอร์โทร.1646 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 ประวัติโรงพยาบาล
 
ความเป็นมา
ก่อตั้งขึ้นโดยพระครูสุนทรธรรมวิมล (หลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร) มีวัตถุประสงค์สร้างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่ 4 อำเภอ และ 3 จังหวัด ที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลทั้งหมด จำนวน 6 ไร่ 72 ตารางวา ได้รับบริจาคจากคุณเสาวนีย์ วิไลจิตต์ รวมทั้งได้การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นเงินวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ
 
เมื่อแรกก่อตั้งโรงพยาบาลชื่อว่า “โรงพยาบาลชุมชน 2” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2532 หลวงพ่อทวีศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล ได้มอบให้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และให้ชื่อว่า “โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ”

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

 เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.0 2244 3515
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2291 0106
3.โรงพยาบาลตากสิน  โทร.0 2437 1625
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859
5.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.0 2326 9995
6.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6900-19
7.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575-8
8.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.0 2988 4100
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2405 0900-4
10.โรงพยาบาลบางนา โทร.0 2180 0201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.