ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลห้วยยอด

Huai Yot Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
17 หมู่ 2 ถนน เทศารัษฎา ตำบล เขาขาว อำเภอ ห้วยยอด ตรัง 92130
โทรสาร 075-272064

✅ รับบัตรทอง

ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลห้วยยอด

บริการของเรา

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลห้วยยอด

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลห้วยยอด (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด โรงพยาบาลห้วยยอด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข่าวสาร-สาระ-บริการ โรงพยาบาลห้วยยอด

  • ยังไม่มีข่าวสาร ข้อมูลจากที่นี่
ข่าวทั้งหมด
การตรวจสุขภาพประจำปี
     การตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งการตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือด วัณโรค โรคเก๊าท์ หรือกรดยูริคสูง โรคตับ โรคเลือดบางชนิด เหล่านี้เป็นต้นการตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้นเป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษา ลดความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคภัยดังกล่าว แต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคได้ในระยะเริ่มแรกเท่านั้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดียังอยู่ที่การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ และหมั่นคอยสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ และมาปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว
หมายเหตุ
 - ก่อนตรวจสุขภาพ ต้องงดอาหารและน้ำดื่ม 10- 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด
 - สำหรับท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สามารถรับประทานยาพร้อมดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยได้
 
 คลินิกตรวจสุขภาพ          
                        หมายเลขโทรศัพท์               :        075-271049 ต่อ 108       
                        สถานที่     :        อาคารบริการผู้ป่วยนอก       
                                                             
ข้อมูลบริการทางการแพทย์
คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลห้วยยอดให้บริการดังนี้
  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป 
  • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ เช่น ศึกษาต่อ สมัครงาน ฯลฯ
  • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
  •  ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  • ออกเอกสารรับรองความพิการ
  • ให้บริการวัคซีนต่างๆ ในราคาเป็นกันเอง เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนอีสุกอีใส, บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ,  หัดคางตูม, หัดเยอรมัน, มะเร็งปากมดลูก, ตับอักเสบบี ฯลฯ          
คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ           
  • รับบัตรคิวที่จุดคัดกรองทุกครั้ง เปิดให้บริการบัตรคิว 06.00 น. เป็นต้นไป
  • ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี อายุ 35 ปีขึ้นไป กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มหลัง 20.00 น. คืนก่อนตรวจ
  • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
 
ขั้นตอนการการบริการผู้ป่วยใน
          1. รับประสานงานจากศูนย์ส่งต่อ Admit,ER
          2.จัดสรรเตียงตามประเภทผู้ป่วย
          3.รับผู้ป่วย สอบตามชื่อ-สกุล ที่อยู่
          4.จัดผู้ป่วยลงเตียง รับผู้ป่วยใหม่
          5.ทำหัตถการและให้ยาตามแผนการรักษา
          6.ผู้ป่วยและครบครัวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการรักษา
          7.ทำวางแผนจำหหน่าย
          8.จำหน่ายผู้ป่วย,ส่งต่อ
 
ท่านต้องเตรียมเอกสารและของใช้ที่จำเป็น
         ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
              บัตรสิทธิพิเศษที่ใช้ในการรักษาพยาบาล พร้อมสำเนา
              หนังสือรับรองการรักษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
              บัตรประจำตัวผู้ป่วย รพ. ห้วยยอด
              บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา
              ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
              กรณีบัตรทองข้ามเขต ต้องมีหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร
              กรณีคลอดบุตร ใช้บัตรประชาชนของสามีและภรราย พร้อมสำเนา
              กรณีอุบัติเหตุรถยนต์/ จักรยานยนต์ ใช้หนังสือกรมธรรม์ประกันภัย บันทึกแจ้งความ
              ใบขับขี่พร้อมสำเนา
 
  ** ท่านจะต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับตัวท่านให้กับหอผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาทุกครั้ง
 
  สิ่งที่ต้องนำมาพร้อมการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
              ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
              เสื้อผ้า 1 ชุด สำหรับใส่ในวันออกจากโรงพยาบาล
 
   หอผู้ป่วยที่จัดไว้บริการ
      หอผู้ป่วยที่จัดไว้บริการ ท่านจะได้เข้าพักรักษาในหอผู้ป่วยเฉพาะของแต่ละกลุ่มโรค โดยมีเตียง 2 ประเภท
                1. เตียงสามัญ
                2. เตียงพิเศษ
 
 
การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
      เมื่อแพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้กลับบ้านได้ ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในขณะอยู่ที่บ้าน โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ก่อนออกจากโรงพยาบาล
  การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล
     
          วัน - เวลาราชการใช้บริการ
              ห้องการเงินผู้ป่วยนอก ข้างห้องจ่ายยา  เปิดให้บริการ 08.30-16.00 น.
              ห้องการเงินอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ที่อาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
         
          นอกเวลาราชการและวันหยุดพิเศษ
              ห้องการเงินอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
              ห้องการเงินผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการเฉพาะวันหยุดราชการ
              เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลห้วยยอด

โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ก่อสร้างสุขศาลาห้วยยอด ตั้งอยู่ตรงข้างที่ว่าการอำเภอห้วยยอด เมื่อ พ.ศ. 2480 ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 2

 เมื่อ พ.ศ. 2511 ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และได้ปรับเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยจนกระทั่งได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง

เมื่อ พ.ศ. 2520 ได้ย้ายสถานที่ให้บริการจากเดิมมาอยู่ที่ 17 หมู่ 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด (ที่อยู่ปัจจุบัน) และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

เมื่อ พ.ศ. 2533 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง

โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป เมื่อ พ.ศ. 2549 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ระดับ 2.2 ขนาด 90 เตียง สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอห้วยยอดและอำเภอใกล้เคียงของจังหวัด และได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายเมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน