ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน)

Phyathai Phaholyothin Hospital

Logo

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป รองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง

ที่อยู่/ติดต่อ
670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง
ข้อมูล/ประกาศ โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน)

เปาโล พหลโยธิน เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน

เปาโล พหลโยธิน เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน)
เปาโล พหลโยธิน เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
         จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา 

โปรแกรมบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน)

ส่วนหนึ่งของข้อมูลโปรแกรมบริการจาก โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน (เปาโล พหลโยธิน) (มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการโดยตรง)

โปรแกรมทั้งหมด

สถานพยาบาลต้องการเพิ่มข้อมูลบริการสุขภาพ ส่งข้อมูลมาที่ healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
บริการทั้งหมด
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่
ทั้งหมด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน มีความมุ่งมั่นในการดูแลที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด รวมถึงการตอบรับจากผู้ใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานถึง 6 ระบบ คือ..
 
ระบบคุณภาพการันตี
Hospital Accreditation (HA) การรับรองและประกันคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ฉบับกาญจนาภิเษกจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ISO 9001:2008 การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งองค์กร
ISO 14001:2004 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
OSHAS 18001:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
HACCP: Hazard Analysis and Critical Point ระบบการวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤตเพื่อให้อาหารสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ISO 15189:2007 ระบบคุณภาพมาตรฐานที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการชันสูตร
รางวัลทรงเกียรติด้านการบริการยอดเยี่ยมเพื่อลูกค้า (Best Customer Service Awards) 3 ปีซ้อนจาก ACCP Hospital Service Awards
 
ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกๆ ที่ให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ย่านสะพานควาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2515 ด้วยเจตน์จำนงและความมุ่งมั่นของนายแพทย์สังกาศ ทองบริสุทธิ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นเลิศทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ ให้การรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
ก้าวแรกของโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ปีพุทธศักราช 2515 ประเทศไทยเริ่มวางกลยุทธโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ธุรกิจรูปแบบใหม่หลายประเภทได้เกิดขึ้นรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ประชากรอพยพเข้าสู่เมืองหลวงมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยจากโรคต่างๆ และอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จนโรงพยาบาลของรัฐไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ
 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยเริ่มแรกเป็นอาคารหลังเดียวเรียกว่าอาคาร 1 ซึ่งดัดแปลงจากอาคารชุดที่อยู่อาศัย เลขที่ 670/1 บนถนนพหลโยธินฝั่งขวา ห่างจากสี่แยกสะพานควายประมาณ 200 เมตร
 
จากความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการให้บริการด้านการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อการรักษาพยาบาลอย่างทันต่อเหตุการณ์และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โรงพยาบาลฯ ได้ขยายพื้นที่การให้บริการอีกเป็นอาคารที่ 2, 3 และ 4 ซึ่งเป็นอาคารขนาด 9 ชั้น สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ถึง 250 เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น นับแต่นั้นมาโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ก้าวสู่พัฒนาการด้วยการนำเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ตลอดจนความเชี่ยวชาญของแพทย์ในหลายสาขา
 
ก้าวสู่พัฒนาการครั้งสำคัญ
ในปี 2543 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาล โดยขยายการให้บริการด้วยการสร้างอาคารหลังใหม่ ได้รับการออกแบบด้วยระบบมาตรฐานสุงสุดโดยวิศวกรที่มีชื่อเสียง สูง 20 ชั้น มีพื้นที่ใช้งานกว่า 40,000 ตารางเมตร กว้างขวาง โอ่โถง และยังมีการนำระบบกรองฝุ่นละอองและเชื้อโรคมาใช้อีกด้วย