ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

Wetchakarunrasm Hospital

Logo

โทร 02-5431150 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รองรับการใช้สิทธิทุกรูปแบบ - ประกันสังคมทุพพลภาพ กองทุนทดแทน บัตรประกันสุขภาพต่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บัตรประกันสุขภาพสิทธิย่อยผู้พิการ เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.

ที่อยู่/ติดต่อ
ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข้อมูลบริการ-ข่าวสารโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ข้อมูล ข่าวสาร บริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]
พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคศัลยกรรมกระดูก กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างครบวงจร
3. นำนวัตกรรมและการศึกษาวิจัยใหม่ๆ มาพัฒนาการให้บริการ
4. บริหารจัดการให้บุคลากรมีความสุขความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นโรงพยาบาลคุณธรรม
5. ควบคุมและป้องกันเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นในโรงพยามาล


ข้อมูลน่ารู้ เมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์


Q: เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องทำอย่างไร?
พบพยาบาลที่จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตึกก่อนทุกครั้งเพื่อทำการคัดกรองและแนะนำจุดที่ต้องไปต่อ
 
*เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจึงส่งผลให้ผู้ป่วยทั้งใหม่และเก่าจำเป็นต้องเซนต์ยอมรับการใช้ข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)  ก่อนในครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการภายหลังจากวันที่ 11 ก.พ. 2565


Q: การเข้ารับบริการต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง?
1. กรณีผู้ป่วยไม่มีนัดและไม่ได้ถูกส่งตัวมา สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาลในการเข้ารับบริการ
2. กรณีผู้ป่วยมีนัดให้นำใบนัดมาพร้อมกับบัตรประชาชนและบัตรโรงพยาบาล
​​​​​​​3. กรณีผู้ป่วยถูกส่งตัวมารักษาและใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำเป็นต้องมีเอกสารส่งตัว(ตัวจริง) 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ พร้อมกับบัตรประชาชน
4. กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิดังนี้
                 ประกันสังคมทุพพลภาพ
                 กองทุนทดแทน
                 บัตรประกันสุขภาพต่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
                 บัตรประกันสุขภาพสิทธิย่อยผู้พิการ
จำเป็นต้องมีสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง


Q: สิทธิที่สามารถใช้ในโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ได้?
ทางโรงพยาบาลรองรับการใช้สิทธิทุกรูปแบบ


Q: เคสฉุกเฉินมีสิทธิที่อื่นเข้าใช้บริการได้ไหม?
ตามนโยบาย สปสช. เฉพาะเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายจนพ้นวิกฤตและสามารถคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 
​​​​​​​6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต
1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรงหายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนหรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6. อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต หากพบอาการที่เข้าข่าย
 
ขั้นตอนการใช้สิทธิ
1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2. โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน
3. ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
4. กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิทันทีแต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
5. กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตให้รีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิหากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ประวัติโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 
เมื่อปีพุทธศักราช 2500 ได้ก่อตั้งสถานีอนามัย ชั้น 1 อำเภอหนองจอก บริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตรงข้ามสำนักงานเขตหนองจอก สถานีอนามัยขึ้นตรงกับอนามัยจังหวัดพระนคร สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการเทียบเท่าโรงพยาบาล 10 เตียงให้การรักษาโรคทั่วไป ทำคลอดและรับผู้ป่วยถูกเฉิน 24 ชั่วโมง
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2502 ได้โอนสังกัดมาเป็นสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการสาธารณะสุข "44 หนองจอก
 
เมื่อมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น อาคารเคิมเก่าและคับแดบไม่เพียงพอที่จะให้บริการ จึงได้ย้ายสถานที่มาก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ บริเวณติคถนนเลียบวารี โดยจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาค 30 เตียง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลชุมชนหนองจอก และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527
 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2532 โรงพยาบาลชุมชนหนองจอกได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลหนองจอก" ตามมติคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 
เมื่อปริมาณผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายขีคความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เคียง โดยก่อสร้างเป็นอาคาร 5 ชั้น และเปิดให้บริการเมื่อ เดือนเมษายน 2549 และยังคงใช้ชื่อ "โรงพยาบาลหนองจอก"
 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โรงพยาบาลหนองจอกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานชื่อของโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์แปลว่า การรักษาอันสว่างไสว ในความรัก ความกรุณา

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.0 2244 3515
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2291 0106
3.โรงพยาบาลตากสิน  โทร.0 2437 1625
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859
5.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.0 2326 9995
6.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6900-19
7.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575-8
8.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.0 2988 4100
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2405 0900-4
10.โรงพยาบาลบางนา โทร.0 2180 0201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.