ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แซดพี เทอราพิวติกส์ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่า ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แซดพี เทอราพิวติกส์ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่า ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ.net
แซดพี เทอราพิวติกส์ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่า ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 30 มีนาคม 2565 – แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้เริ่มทยอยนำเข้าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า เพื่อส่งมอบให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้ทำการส่งมอบเป็นครั้งแรก จำนวน 376,320 โด๊ส จากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์  ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย เปิดเผยว่า "บริษัทฯ รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้" 
แซดพี เทอราพิวติกส์ นำเข้าวัคซีนโมเดอร์น่า ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ HealthServ

"จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุดทางวารสาร New England Journal of Medicine ได้มีรายงานข้อมูลผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า และวัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการประเมินอุบัติการณ์ของการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์น่า และวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 20 ตุลาคม 2564

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์น่า ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 878 ราย มีเพียง 3 รายที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤติหรือนำไปสู่การเสียชีวิต ส่วนในกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 ราย มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,262 ราย มี 7 รายที่มีอาการรุนแรง และ 1 รายที่เสียชีวิต

โดยสรุปแล้ว วัคซีนโมเดอร์น่า จะพบอุบัติการณ์การของการติดเชื้อภายหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีน ไฟเซอร์  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสอง"
 
 
 
แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 โดยนำเสนอบริการระดับโลกในการจัดจำหน่าย การบริการด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ ให้แก่สถานพยาบาล เพื่อสนับสนุนแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันที่จำเป็นต่อสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากังวล (Variants of Concern) ในเทศกาลสงกรานต์นี้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด