ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดสตูล ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สตูล

รพ.สต ในจังหวัดสตูล ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สตูล Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดสตูล ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สตูล ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดสตูล ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตุลาคม 2565 รวม 3 แห่ง

 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.มะนัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง ตำบลละงู อ.ละงู
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด