ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณียาพิษไซยาไนด์ พร้อมพิจารณาโทษเภสัชกร หากเกี่ยวข้อง

จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณียาพิษไซยาไนด์ พร้อมพิจารณาโทษเภสัชกร หากเกี่ยวข้อง HealthServ.net
จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณียาพิษไซยาไนด์ พร้อมพิจารณาโทษเภสัชกร หากเกี่ยวข้อง ThumbMobile HealthServ.net

27 เมษายน 2566 สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy Council) เผยแพร่ "จดหมายเปิดผนึก" กรณีข่าวการวางยาพิษไซยาไนด์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องหลายราย และมีการพาดพิงถึงเภสัชกรร้านยา ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ถูกกล่าวหา นั้น สภาเภสัชกรรม แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัว พร้อมกับให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์บางประการ เกี่ยวข้องกับ "ไซยาไนด์" ดังนี้

 
 
จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม
จากกรณีข่าวการวางยาพิษไซยาไนด์ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องหลายรายนั้น เนื่องจากมีข่าวส่วนหนึ่งพาดพิงมาถึงเภสัชกรร้านยา ซึ่งแจ้งว่าเป็นพี่สาวผู้ถูกกล่าวหาด้วย สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งหาตัวผู้กระทำผิด รวมทั้งผู้ร่วมกระทำผิดและสนับสนุนการกระทำผิดทุกรายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว
 
สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่า โพแทสเซียมไซยาไนด์ (Potassium cyanide) รวมทั้ง โชเดียมไซยาไนด์ (Sodium cyanide) "ไม่ใช่ยา" แต่เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งรับผิดชอบดูแล และควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และปกติจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม ไม่ได้นำมาใช้ทางยา
 
อนึ่ง ตามที่มีประเด็นข่าวส่วนหนึ่งที่อาจทำให้เข้าใจว่ามีเภสัชกรเข้าไปพัวพันกับคดีนั้น สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่าเภสัชกรเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องยาและสารเคมีเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคเท่านั้นและต้องปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ที่กำกับดูแลโดยสภาเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัด หากการสืบสวน สอบสวนขยายผลแล้ว พบว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรายใด มีส่วนเกี่ยวพันในการกระทำผิดจริง สภาเภสัชกรรมพร้อมจะพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภาเกสัชกรรม ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
 
สภาเภสัชกรรม 
27 เมษายน 2566
 
 
จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณียาพิษไซยาไนด์ พร้อมพิจารณาโทษเภสัชกร หากเกี่ยวข้อง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด