โรงพยาบาลควนเนียง

โรงพยาบาลควนเนียง
1 หมู่ที่ 10 ถ.ยนตรการกำธร ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
เบอร์โทร : 074-386646-7
Fax : 074-386646
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลควนเนียง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ให้บริการตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ทำฟันปลอม ผ่าฟันคุด รักษารากฟัน
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 121

บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัด
สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่างๆ ผู้ที่มีอาการชาแขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
เด็กที่มีพัฒนาการช้า และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 145

เปิดให้บริการตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาโดยแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน
เปิดให้บริการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

เปิดให้บริการนวดรักษา ประคบสมุนไพร
อบไอน้ำสมุนไพรการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอด การใช้ยาสมุนไพร
เวลาให้บริการ
– เวลาราชการ วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลาราชการ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074-386646 ต่อ 118

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะวิกฤติและภาวะปกติตลอด 24 ชั่วโมง
ฉุกเฉินโทร. 1669
 
คลินิกหมอครอบครัว (PCC)
วันจันทร์ : รพ.สต.เกาะใหญ่
วันอังคาร : ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอควนเนียง
 
ข้อมูลการให้บริการคลินิกพิเศษ
วันจันทร์ คลินิกวัณโรค
วันอังคาร คลินิกวางแผนครอบครัว
วันพฤหัสบดี คลินิกฝากครรภ์/คลินิก Wafarin
วันศุกร์ คลิกนิกหอบหืด
 

 ประวัติโรงพยาบาลควนเนียง

เดิมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลควนเนียง เป็นที่ตั้งแขวงการทางมีถนนยนตรการกำธร เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม เมื่อแขวงการทางยุบลง เป็นสถานที่ว่างเปล่า รกร้างมาเป็นเวลาหลายปี ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำรวจความต้องการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสาขา ตามแผนพัฒนาจังหวัดปี 2531 จึงได้รับอนุมัติ จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2534 ต่อเมื่อปีงบประมาณ 2539 ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง และได้เปิดให้บริการ ณ อาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่ 2งาน 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com