ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บ้านหมอกรอด้าย

Logo Thumb preview

กระตุ้นพัฒนาการ ปรับพฤติกรรม ค้นหาความถนัด แก้ปัญหาการเรียน จิตแพทย์สกลนคร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสกลนคร ตรวจทุกวัย เด็ก ผู้ใหญ่ พญ.พร้อมพร วงศ์วัฒนฤกษ์ โทร 082-941-9783 เปิดอังคาร-ศุกร์ 16.30-20.00น. เสาร์ เปิด 9.00-20.00น.

ที่อยู่/ติดต่อ
326 ถ.เจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร 47000

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

ข้อมูล/ประกาศ บ้านหมอกรอด้าย

content image1
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแพทย์หญิงพร้อมพร วงศ์วัฒนฤกษ์ 326 ถ.เจริญเมือง อำเภอเมืองสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร 47000 โทร 082-941-9783 เปิดอังคาร-ศุกร์ 16.30-20.00น. เสาร์ เปิด 9.00-20.00น.
ข้อมูลบริการของที่นี่
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลบริการของที่นี่
ข่าวสาร-กิจกรรม-สาระ
  • ปีนี้ ยังไม่มีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากที่นี่