ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร HealthServ
โรงพยาบาลนาดี 
393 ม.1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3728 9057
 
โรงพยาบาลบ้านสร้าง 
100 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25110  โทร.0 3727 1238
 
โรงพยาบาลประจันตคาม 
101 ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3729 2039
 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 
114 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3727 9204
 
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
189 ม.4 ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3727 6127
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกต่าง ๆ
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ธงชัย 
437 ซ ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมภพ-สุภาพร 
175 ถ.ราษฎรดาริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร.037-200516
 
คลินิกสูติ-นรีเวชแพทย์พิสิฎฐ์  
149/14-15 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3727 9082
 
คลินิกอายุรกรรมและระบบทางเดินหายใจแพทย์ชลาลัย
62/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3721 7671
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาติชาย 
227/6-7 ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3727 1359
 
คลินิกเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์แพทย์ศศิพงษ์
380/2 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร.08 9793 0244
 
แพทย์จิราพร คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา 
64/11 ถ.ปราจีนตคาม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3721 2636
 
แพทย์ไชยาวุฒิคลินิกเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์
5 ถ.เทศบาลซอย 3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
 
แพทย์พนมคลินิกเวชกรรม 
13 ถ.แก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.037-213631
 
แพทย์ศิริพงษ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ 
19/38 ม.15 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โทร.0 3721 4549
 
สหคลินิกแพทย์พงศธร 
16 ม.2 ถ.ศิวบูรณ์ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
 
สหคลินิกหมอสมทัศน์ 
325 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด