ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสิรินธร

Sirindhorn Hospital

Logo

ที่อยู่/ติดต่อ
20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

✅ รับบัตรทอง
✅ รับประกันสังคม [คลินิกเครือข่าย]

*ข้อมูลรวบรวมโดย Healthserv.net เพื่ออำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่ต้องการข้อมูลสถานพยาบาล ไม่ใช่เว็บทางการของรพ./สถานพยาบาลแต่อย่างใด แนะนำให้ไปยังเว็บไซต์/เฟซบุ๊ค หรือช่องทางติดต่อของรพ./สถานพยาบาลนั้นๆ โดยตรง

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

HealthServ ชวนร่วมตอบแบบสอบถาม สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย

ผลสำรวจ

ข่าวสาร-สาระ-ข้อมูลบริการ โรงพยาบาลสิรินธร

เบอร์โทรภายในรพ.สิรินธร

เบอร์โทรภายในรพ.สิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร
เบอร์โทรภายในรพ.สิรินธร โรงพยาบาลสิรินธร
 
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสิรินธร
 

ข่าวสาร ข้อมูลบริการ บทความ สาระประโยชน์

[ทั้งหมด]
 

โรงพยาบาลสิรินธร ได้ดำเนินการในการให้บริการประชาชนด้วยดีมาตลอดตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และยังมีผลการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน จนปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 356 เตียง มีพื้นที่ 93 ไร่ 1 งาน และได้ผ่านการต่อ อายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Re-accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และได้ผ่านการตรวจสอบประเมินตามมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 
ความเป็นมา "โรงพยาบาลสิรินธร"
 
        เมื่อครั้งอดีตที่ยังเป็น "อำเภอลาดกระบัง" พื้นที่แห่งนี้เป็นท้องทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มีอาณาเขตกว้างขวางตั้งอยู่เขตชานเมืองกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตาม “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2510 – 2514) ได้มีการมุ่งเน้นพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้กว้างขวางมีความสะดวกและปลอดภัย และให้มีการจัดตั้งพาณิชย์นาวีแห่งชาติเพื่อก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศแห่งที่ 2 ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่ให้มีการขยายการบริการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในพื้นที่เขตชนบทห่างไกล ขยายการบำบัดเฉพาะโรคระบาดและโรคที่เป็นอันตรายให้กับประชาชน
 
        จากนโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าว และด้วยลักษณะพื้นที่เขตลาดกระบังที่กว้างใหญ่เป็นท้องทุ่งที่เขียวขจี เปรียบเสมือนแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของ “ชาวกรุงเทพมหานคร” ซึ่งการเป็นพื้นที่ห่างไกลทำให้การเข้าถึงระบบบริการของรัฐในทุกๆ เรื่องเป็นไปได้ยากลำบาก

   "...ช่วงนั้นเขตลาดกระบังเหมือนกับถูกเนรเทศพื้นดินถิ่นทุรกันดารไปทางไหนก็มีแต่ป่าทั้งนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่แถวนั้นไม่มีสถานบริการสาธารณสุขที่ทันสมัย มีอยู่ก็เพียงสองแห่งคือศูนย์บริการสาธารณสุขลาดกระบังและศูนย์บริการสาธารณสุขกันตารัติอุทิศ ซึ่งเป็นเพียงสถานที่เล็กๆ พอเยียวยาได้ แต่ถ้าหากประชาชนเดือดร้อน เป็นป่วยหนัก งูกัด ถูกทำร้ายร่างกาย ก็จะไม่มีที่จะรักษา ขนาดรถขยะยังต้องให้บรรทุกคนในยามค่ำคืนเพื่อไปโรงพยาบาลชั้นใน ผมก็ได้มานั่งคิดว่า เราเองก็มีหมออยู่คนเดียว เครื่องมือก็ไม่ทันสมัยน่าจะมีโรงพยาบาลแถบนี้ ซึ่งในรัศมี 20 กิโลเมตร นั้นไม่มีโรงพยาบาลเลย..." นายศิริ เปรมปรีดิ์
 
       ด้วยมุมมองที่กว้างไกลของหัวหน้าเขตลาดกระบังที่ชื่อ นายศิริ เปรมปรีดิ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2518 – 2521 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน เมื่อมีการเจ็บป่วยขึ้นมาและจากการชุกชุมของงูเห่าและงูจงอางในพื้นที่เมื่อชาวบ้านโดนงูกัด สถานพยาบาลที่เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขลาดกระบังและศูนย์บริการสาธารณสุขกันตารัติอุทิศ มีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาพยาบาลได้ ต้องส่งผู้ป่วยเข้าไปรักษาในตัวเมือง ด้วยความห่างไกล ระยะทางไกล การเดินทางไม่สะดวกจึงทำให้ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บต้องจบชีวิตเป็นจำนวนมาก
 
        คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ และลูกหลานตระกูลกันตารัติ เป็นชื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่นี้จะต้องจดจำอย่างขึ้นใจที่ได้ยกที่ดิน 84 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา และนายรงค์ชัย ฉายาวสันต์ กับนายจวง เที่ยงธีรธรรมที่ยกที่ดินบางส่วนด้านหน้าเป็นทางเข้าออก จากถนนอ่อนนุชเข้าไปยังที่ดินของคุณหญิงหรั่ง ในเขตลาดกระบัง ซึ่งท่านศิริ เปรมปรีดิ์ ได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับการได้รับการยกที่ดินให้ทางราชการนำเสนอต่อนายชะลอ ธรรมศิริ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันท์ ปลัดกรุงเทพมหานครและได้รับความเห็นชอบจากคณะบริหารของกรุงเทพมหานคร

   เมื่อวันที่15 กรกฎาคม 2520 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติยินดีทั่วหล้าเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวโรกาสนี้ท่านคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินแด่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” จากนั้น พระองค์ได้พระราชทานที่ดินให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลโดยในระยะแรกนี้ให้สร้างเป็น “ศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดใหญ่” ซึ่งปัจจุบันคือ “บ้านพิชิตใจ” ที่ใช้เป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
        ระยะเวลาผ่านไป 9 ปี การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวยังไม่ก่อประโยชน์เกิดขึ้น ทำให้ “คุณประไพ กันตารัติ” ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านคุณหญิงหรั่ง ได้ทำหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529ถึงท่านพลตรีจำลอง ศรีเมือ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ขณะนั้น
 
        จงกระทั่งปี 2534 การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามเจตนารมณ์ ได้ก่อเป็นรูปร่างขึ้นมา โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ศ.ดร.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ที่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลขึ้น
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2543
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครว่า
 
"โรงพยาบาลสิรินธร"
 
        ความภาคภูมิใจในเจตนารมณ์ของท่านคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ และของเราชาวสิรินธรรวมทั้งประชาชนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเกิดขึ้น เมื่อทันทีที่โรงพยาบาลสิรินธรได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยผู้นำที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการบริหาร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรคนแรก (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร) ด้วยศักยภาพโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ปัจจุบันมีขนาด 356 เตียง เชื่อมโยงอนาคตด้วยการเป็นโรงพยาบาลขนาด 800 เตียง ที่จะบูรณาการการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2550
        เป็นวันที่เราชาวสิรินธรและผู้รับบริการต่างปราบปลื้มเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์มาทรงเปิดโรงพยาบาลสิรินธรอย่างเป็นทางการ

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสิรินธร

  เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง
1.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.0 2244 3515
2.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0 2291 0106
3.โรงพยาบาลตากสิน  โทร.0 2437 1625
4.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.0 2444 0138 ต่อ 8859
5.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.0 2326 9995
6.โรงพยาบาลสิรินธร โทร.0 2328 6900-19
7.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0 2429 3575-8
8.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.0 2988 4100
9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0 2405 0900-4
10.โรงพยาบาลบางนา โทร.0 2180 0201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.
 

คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
1/53 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ โทร.0 2232 6610

คลินิกเวชกรรมภัสสรินทร์
279,281,283 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพฯ

คลินิกเวชกรรมสิรินรักษ์
400,402 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ โทร.0 2328 7174

คลินิกเวชกรรมศรีนครินทร์40
1/77,1/78,1/79 ซ.สุภาพงษ์3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร.0 2748 2945

ธรรมสาธิตคลินิกเวชกรรม
274 ซ.วชิรธรรมสาธิต 22 ถ.สุขุมวิท101/1 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ โทร.0 2398 7872

สุขุมวิท 77 คลินิกเวชกรรม
221/4 ซ.สุขุมวิท 77 ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร.0 2311 6541