ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ระยอง เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เซฟชีวิตชาวระยองมากขึ้น นักท่องเที่ยวอุ่นใจ

รพ.ระยอง เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เซฟชีวิตชาวระยองมากขึ้น นักท่องเที่ยวอุ่นใจ Thumb HealthServ.net
รพ.ระยอง เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เซฟชีวิตชาวระยองมากขึ้น นักท่องเที่ยวอุ่นใจ ThumbMobile HealthServ.net

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลระยอง พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษารวดเร็ว ใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสรอดชีวิต พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลบุตรของเจ้าหน้าที่รพ. เป็นสวัสดิการ โดยมีทีมสหวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายเล่นเปลี่ยนโลก

รพ.ระยอง เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เซฟชีวิตชาวระยองมากขึ้น นักท่องเที่ยวอุ่นใจ HealthServ

 
         13 มิถุนายน 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารโรงพยาบาลระยอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลระยอง


         ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยให้สถานพยาบาลในสังกัดเพิ่มศักยภาพการบริการ มีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับจังหวัด โดยเฉพาะศูนย์ความเชี่ยวชาญ 4 สาขา ได้แก่ ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด และศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
 
 
          โดยจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีประชากรวัยทำงานป่วยด้วยโรคหัวใจสูง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในปี 2561 มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 25 และมีผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยการสวนหัวใจเพื่อเปิดหลอดเลือดที่อุดตันเพียงร้อยละ 19.3

         ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 มีศูนย์โรคหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ซึ่งทั้ง 2 แห่งต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดระยองไม่ต่ำกว่า 120 นาที

         โรงพยาบาลระยองในฐานะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงได้พัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญในการรักษาด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการสวนหัวใจ ใส่ขดลวดถ่างขยายเส้นเลือด และการผ่าตัดหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลระยองร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วในสถานพยาบาลใกล้บ้าน ไม่ต้องส่งต่อไปนอกจังหวัดหรือนอกเขต ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 
          ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดฯ มีเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤต 5 เตียง เตียงสามัญ 12 เตียง ห้องพิเศษ 1 ห้อง และห้องแยกโรคระบบแรงดันลบ 1 ห้อง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม -พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจ 232 ราย และผ่าตัดหัวใจ 15 ราย ทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันลดลงจากร้อยละ 19.8 ในปี 2564 เหลือร้อย 8.62
 
         สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลระยอง จัดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการดูแลบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่มีอายุ 3 เดือน–3 ปี มีทีมสหวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยอย่างเหมาะสม รวมถึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่วัยเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายเล่นเปลี่ยนโลกของกรมอนามัย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด