ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.พร้อมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินทุกโรงพยาบาลในสังกัด 8 ธันวาคม 66 นี้

สธ.พร้อมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินทุกโรงพยาบาลในสังกัด 8 ธันวาคม 66 นี้ HealthServ.net

สธ.เร่งต่อยอดนโยบายแก้หนี้บุคลากรในสังกัดสาธารณสุข เตรียมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 8 ธันวาคม 2566 นี้ หลัง สธ.ประกาศแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ ที่ร่วมกับธ.ออมสินไปก่อนหน้านี้แล้ว หวังให้คลินิกแก้หนี้เป็นช่องทางปรึกษาด้านการเงิน แก้ปัญหาหนี้สิน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรด้วย แนะนำการวางแผนการเงินและแนวทางการใช้เงินที่เหมาะสม

สธ.พร้อมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินทุกโรงพยาบาลในสังกัด 8 ธันวาคม 66 นี้ ThumbMobile HealthServ.net
  
         28 พฤศจิกายน 2566 ภายหลังนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ประกาศปลดปล่อยคนไทยจาก “หนี้นอกระบบ” 5 หมื่นล้าน โดยยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ดีเดย์เปิดลงทะเบียน 1 ธ.ค.นั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับนโยบายทันที โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายความมั่นคงทางการเงินให้แก่บุคลากรในสังกัดที่มีมากกว่า 5 แสนคน ซึ่งจำนวนหนึ่งประสบปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ โดยร่วมกับธนาคารออมสินช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรผ่าน 2 หลักการ คือ

         1.การนำบุคลากรที่มีหนี้นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบ โดยเสียอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 6 และ

          2.บุคลากรที่มีหนี้ในระบบ เช่น หนี้บ้าน จะได้รับการปรับปรุงหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขได้มีบ้านเป็นของตนเอง โดยจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ใน 2 โครงการ คือ

         1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งการรีไฟแนนซ์ ซื้อบ้านหลังใหม่ ปลูกสร้างบ้าน และต่อเติมซ่อมแซมบ้าน
 
          2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่นๆ 4 รูปแบบ คือ สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น, สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ, สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด และสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ซึ่งตรงนี้จะช่วยในกลุ่มหนี้นอกระบบได้อย่างดี คาดว่าจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดรวม 6,042 ล้านบาทต่อปี


             นอกจากนี้ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 จะเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรด้วย
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด