ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ (สธ.+ออมสิน)

แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ (สธ.+ออมสิน) HealthServ.net

27 พ.ย.66 สธ.โดยรัฐมนตรีว่าการและคณะทำงาน เปิดตัวแผนการและมอบนโยบาย แก้หนี้ เสริมกำลังใจ ให้คนสาธารณสุข แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ ธนาคารออมสินเปิดข้อมูลรายละเอียด 5 ประเภทสินเชื่อเพื่อบุคลากร สธ.

แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ (สธ.+ออมสิน) ThumbMobile HealthServ.net
ข้อมูลสำคัญประกอบโครงการ

1. นโยบาย แก้หนี้ เสริมกำลังใจ ให้คนสาธารณสุข โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การประชุมวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 9.00 - 12.00 น.

2. สรุปภาพรวม แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ โดย ดร.นพ.พงศธร พอกเพิมดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. 5 ประเภทสินเชื่อ โดย ธนาคารออมสิน 

นโยบาย แก้หนี้ เสริมกำลังใจ ให้คนสาธารณสุข โดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 “ผมพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น ทุกปัญหาอุปสรรค และมีความจริงใจที่จะเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากร อย่างเรื่องเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ที่รองบประมาณเพิ่มเติมจาก ครม. ก็ได้ติดตามมาตลอด, เรื่องตำแหน่งงาน มีการช่วยเหลือบรรจุให้เสมอภาคทางสายอาชีพ ความก้าวหน้าทางสายงาน เช่น การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ การบรรจุผู้ได้รับจ้างงานอื่นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเข้ารับราชการ รวมทั้งการแยกตัวออกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา แต่กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อให้อนาคตมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลัง การทำผลงานวิชาการ ส่วนเรื่องภาระงานล้น บุคลากรน้อย การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน จะช่วยลดภาระงานได้ส่วนหนึ่ง” นพ.ชลน่านกล่าว

แผนความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน Money Safety MOPH+ โดย ดร.นพ.พงศธร พอกเพิมดี

แนวทาง 4 มาตรการ 
  1. ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการแผนงานความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน
  2. จัดตั้งคลินิกความมั่นคงปลอดภัยด้านการเงิน มีบทบาทหน้าที่ ช่วยตรวจเช็คระดับสุขภาพทางการเงิน  ให้ความรู้ด้านการเงิน  ให้แนวทางการจัดการปัญหาหนี้สิน เน้นไปยังกลุ่มที่เป็นหนี้นอกระบบและหนี้พนันออนไลน์ หรือการใช้เงินที่ไม่สมเหตุสมผล ที่เป็นต้นตอของปัญหา 
  3. จัดกิจกรรมมอบสวัสดิการสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนอื่นๆ 
  4. ขอความร่วมมือและตอบสนองต่อนโยบายสธ. ให้ความร่วมมือและพิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์การเงินของสถาบันการเงินที่ทำความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นอันดับแรก (ธนาคารออมสิน) 

สถานการณ์ปัญหา

 

2 โครงการด้านสินเชื่ออยู่อาศัย และ สินเชื่อสวัสดิการ

 

ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับของโครงการ

 

1.สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

2. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

3. สินเชื่อ Salary Pay เพื่อบุคลากรภาครัฐ

 

4.สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

 

5.สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 

เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ยและวิธีเปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร

 
 

ขั้นตอนการให้บริการ

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด