ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คพิกัด Pride Clinic ในกรุงเทพ

เช็คพิกัด Pride Clinic ในกรุงเทพ HealthServ.net
เช็คพิกัด Pride Clinic ในกรุงเทพ ThumbMobile HealthServ.net

Pride Clinic ในโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 20 แห่ง รวม 31 แห่ง ดังนี้

Pride Clinic คืออะไร?
 

เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+  ผู้มีความหลากหลายทางเพศ บนหลักการเพื่อให้บริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกเพศ ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสวัสดิการของรัฐที่ครอบคลุมความหลากหลายของมนุษย์
 

มีบริการอะไรบ้าง?
 • คลินิกสุขภาพ LGBTQIA+
 • ตรวจรักษาโรคทั่วไป
 • ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD)
 • ปรึกษาสุขภาพจิต
 • ตรวจวัดระดับฮอร์โมน
 • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

เปิดพิกัด 31 Pride Clinic ทั่วกรุงเทพฯ 


สำนักอนามัย กทม. เชิญชวนผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถเข้ารับบริการสุขภาพ ได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 20 แห่ง ดังนี้ 

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
 • โรงพยาบาลกลาง หน่วยบริการผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โทร. 0 2220 8000 ต่อ 10350
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โทร 02 244 3000
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ชั้น 1 โทร. 0 2246 1553 ต่อ 104
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ชั้น 4 โทร. 0 2282 0473 ต่อ 405ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ป้อมปราบฯ โทร. 02 223 0004
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง อาคารข้างสำนักงานเขต ชั้น 2 โทร. 0 2277 2660 ต่อ 204
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ โทร. 02 243 3157

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ อาคาร 4 ชั้น 3 โทร. 0 2587 0618 ต่อ 303
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ ชั้น 3 โทร. 0 2536 0163

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ห้องตรวจจิตเวช ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โทร. 0 2289 7024  25
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ชั้น 2 โทร. 0 2391  6082 ต่อ 206
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ชั้น 3 โทร. 0 2349 1816 7
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ชั้น 3 โทร. 0 2233 6329 ต่อ 105
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก โทร. 02 331 1773
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ชั้น 1 โทร. 0 2249 1385, 0 2249 1376

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
 • โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร อาคารชั่วคราว ชั้น 1 โทร. 02 3569995
 • โรงพยาบาลสิรินธร คลินิกพิเศษอายุรกรรม ชั้น 2 โทร.0 2328 6900 19
 • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร. 0 2543 1150
 • โรงพยาบาลคลองสามวา ใกล้ห้องตรวจเลือด คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) โทร. 090 894 1113
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 0 2540 5615 ต่อ 201
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา ชั้น 1 โทร. 0 2548 0495

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
 • โรงพยาบาลตากสิน Love Care Clinic โทร. 09 8539 9746
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ชั้น 2 โทร. 0 2465 0014 ต่อ 203
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ชั้น 3 โทร. 0 2860 8210 ต่อ 311
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ชั้น 3 โทร. 0 2476 6495 6 ต่อ 1311, 1312
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล ชั้น 1 โทร. 0 2468 5297

กลุ่มเขตกรุงธนใต้
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เขตหนองแขม โทร. 0 2429 3575
 • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน คลินิกเฉพาะทาง 1 ชั้น 2 อาคาร 1โทร 0 2452 7999 ต่อ 12081, 12082
 • โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คลินิกประกันสังคม โทร. 0 2421 2122 ต่อ 8913
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค โทร. 02 455 3870
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ชั้น 1 โทร. 0 2421 2147 9 ต่อ 602

BKK Pride Clinic ทำอะไรได้บ้าง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ด้านใดบ้าง

 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด