ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย คือโรงพยาบาลในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนแพทย์ของสถาบันแพทยศาสตร์ จัดเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง มีขีดความสามารถและความพร้อมในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยต่างๆ

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com