ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร

เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ.net

14 ม.ค. 67 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร โดยมี นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผตร. เขตฯ 9 คณะผู้บริหาร นพ.สสจ. ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ให้การต้อนรับ

เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร ThumbMobile HealthServ.net
 
            
 
          นพ.ชลน่านฯ ได้พบปะพูดคุยพร้อมกับมอบแนวทางการทำงาน และกำลังใจให้กับ อสม. และร่วมถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เดินเยี่ยมชมบูทกิจกรรม อาทิ  โรงพยาบาลอัจฉริยะ ระบบแพทย์ทางไกลออนไลน์ Telemedicine  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาค และเปิดผ้าแพรคุมป้ายอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย ลดการส่งต่อ ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่ง รพ.ปากช่องนานา ได้พัฒนาศักยภาพบริการด้านการแพทย์ครอบคลุมหลายสาขา โดยเฉพาะด้านสาขาโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุ ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามนโยบาย  โรงพยาบาลอัจฉริยะ ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลที่มีศักยภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลิศในเขตการท่องเที่ยว”
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ
เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด