ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกสุขภาพเท้า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก้ปัญหาสุขภาพเท้าทุกรูปแบบ

คลินิกสุขภาพเท้า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก้ปัญหาสุขภาพเท้าทุกรูปแบบ Thumb HealthServ.net
คลินิกสุขภาพเท้า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แก้ปัญหาสุขภาพเท้าทุกรูปแบบ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกสุขภาพเท้า (Innovative Foot Orthotic Clinic) ก่อตั้งด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าทุกรูปแบบ ดำเนินการโดย หน่วยงานกายอุปกรณ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 
             งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเเพทย์แห่งชาติ  อยู่ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ ได้แก่ 

             ตรวจสุขภาพเท้าแก่บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กที่มีปัญหาเท้าแบน เท้าผิดรูป เท้าปุก

             ในกลุ่มวัยทำงานที่มีปัญหาสุขภาพเท้า เช่น รองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง ตาปลา เจ็บหน้าเท้า นิ้วเท้าบิดเก ชาปลายนิ้ว เอ็นข้อเท้าอักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ

             ในกลุ่มนักกีฬา เช่น บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างเท้าที่ผิดปกติ

             ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเท้า เช่น เท้าเบาหวาน ปลายเท้าชา เท้าผิดรูป ความมั่นคงในการยืน/เดินที่ลดลง หรือปวดเข่าจากการที่แนวการลงน้ำหนักผิดปกติ เป็นต้น
 
 

ขอบเขตบริการของคลินิกสุขภาพเท้า 


             แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกสุขภาพเท้า ได้ให้บริการผลิตแผ่นเสริมรองเท้าเฉพาะบุคคล โดยนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเท้า โดยใช้หลักการการกระจายน้ำหนักให้ทั่วทั้งฝ่าเท้า ลดแรงกระแทกที่ส้นเท้า ปรับแก้แนวการลงน้ำหนักและโครงสร้างเท้าที่ผิดปกติ ลดการลงน้ำหนักในจุดที่มีแผลหรือจุดกดเจ็บ

             แนวทางในการรักษาและออกแบบตัวอุปกรณ์  อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจประเมินการลงน้ำหนักของฝ่าเท้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามมิติเพื่อตรวจวัดการ ลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าได้ทั้งขณะยืน/เดิน และเทคโนโลยี CAD-CAM ที่สามารถสแกนรูปเท้าและนำไปปรับแต่งในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตแผ่นเสริมรองเท้า

             และยังมีเทคโนโลยีการทำแผ่นเสริมรองเท้าที่ผู้เข้ารับบริการสามารถรอรับอุปกรณ์ได้ภายใน 1 ชั่วโมง

             สำหรับผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์แผ่นเสริมรองเท้า  จะมีการติดตามผลต่อเนื่อง  1 เดือนหลังจากวันรับอุปกรณ์ไปแล้ว


             นอกจากนี้ คลินิกสุขภาพเท้า ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของจำนวนผู้เข้ามารับบริการ โดยเพิ่มจำนวนนักกายอุปกรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจประเมินของทีมสหวิชาชีพโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้อุปกรณ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการปรังปรุงสถานที่การให้บริการเพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการ ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและได้รับมาตรฐานในระดับสากล


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์
88/26 หมู่4 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2591-5455
วันเวลาทำการ วันจันทร์ 13.30 น. (ไม่มีคลินิกนอกเวลาราชการ)
แนะนำ ให้โทรติดต่อสอบถาม ไม่ควรเดินทางไปก่อนนัดหมาย   การติดต่อสถาบันฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด