ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลกบินทร์บุรี HealthServ
 โรงพยาบาลนาดี 
393 ม.1 ต.สำพันตา อ.นาดีจ.ปราจีนบุรีโทร.0 3728 9057
 
โรงพยาบาลบ้านสร้าง 
100 ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี25110 โทร.0 3727 1238
 
โรงพยาบาลประจันตคาม 
101 ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3729 2039
 
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ 
114 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิอ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 9204
 
โรงพยาบาลศรีมโหสถ
 189 ม.4 ถ.สุวินทวงศ์ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 6127
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ 
425 ถ.เจ้าสำอางค์ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3728 3170
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี 
2 ม.8 ถ.อนุกูล ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
โทร.09 2276 2800
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดี
 ม.3 ต.นาดีอ.นาดีจ.ปราจีนบุรีโทร.0 3728 9078
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง 
ม.4 ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีโทร.0 3727 1237
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม 
ม.4 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3729 1370
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ 
ม.4 ต.ศรีมหาโพธิอ.ศรีมหาโพธิจ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3727 9201
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมโหสถ 
ม.4 ต.ศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรีโทร.0 3727 6414
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์แพทย์ภัทราวุฒิ
885 ม.8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
 โทร.0 3728 7374
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วรพงษ์ 
204 ถ.เจ้าสำอางค์ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
 
ทรายทองคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมออร์โธปิดิกส์
211 ม.1 ต.แก่งดินสอ อ.นาดีจ.ปราจีนบุรี
 โทร. 09 1446 3556
 
คลินิกเวชกรรม สุวิทย์
379/83 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
โทร.0 3745 5222
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาลี
349 ถ.เจ้าสำอางค์ต.กบินทร์อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
 
แพทย์พรเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์
379/405 ม.10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี
 โทร.08 1810 3446
 
แพทย์แสงเงิน คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
1027 ม.8 ถ.เจ้าสำอางค์ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี
 จ.ปราจีนบุรีโทร.08 1626 6578

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี

74 หมู่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด