ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ Thumb HealthServ.net
ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ ชั้น 1 อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-451822 074-451827-8 หมายเลขภายใน : 1822, 1827-8

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ HealthServ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
บริเวณ ชั้น B อาคาร 100 ปี 
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451772

 
 
ข้อแนะนำการเตรียมตรวจสุขภาพประจำปี
 
1. ผู้รับบริการ งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 20.00 น.     ยกเว้น น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลินิก ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ (check up Center)
3. รับบริการ ตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอกซเรย์ปอด
4. หลังเอกซเรย์เรียบร้อย รับประทานอาหาร หรือพัผ่อนตามอัธยาศัย
5. กลับมาพบแพทย์ เพื่อฟังผลตรวจ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
 
การเบิกจ่าย
1. ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ที่ทำจ่ายตรงไว้ สำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จไปเบิก (ญาติสายตรงใช้สิทธิไม่ได้)
2. รัฐวิสาหกิจเบิกได้ตามสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด
ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ HealthServ
ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด