ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเลย

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเลย Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเลย ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเลย อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลเลย HealthServ
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 
ม.4 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย โทร.0 4281 4893

โรงพยาบาลเชียงคาน
ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย โทร.0 4282 1101
 
โรงพยาบาลท่าลี่ 
ม.1 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โทร.0 4288 9012
 
โรงพยาบาลนาด้วง 
ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โทร.0 4288 7094
 
โรงพยาบาลนาแห้ว 
ม.5 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย โทร.0 4289 4094
 
โรงพยาบาลปากชม 
ม.1 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย โทร.0 4288 1060
 
โรงพยาบาลผาขาว 
ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย โทร.0 4281 8101
 
โรงพยาบาลภูกระดึง
 ม.8 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย โทร.0 4287 1017
 
โรงพยาบาลภูเรือ 
ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย โทร.0 4289 9094
 
โรงพยาบาลภูหลวง 
ม.3 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย โทร.0 4287 9101
 
โรงพยาบาลวังสะพุง
 ม.3 ต.วังสะพุง อ.สะพุง จ.เลย โทร.0 4284 1101
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 
ม.3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร.0 4289 1314
 
โรงพยาบาลเอราวัณ 
ม.3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย โทร.0 4280 5459
 
โรงพยาบาลหนองหิน 
ต.หนองหิน อ.เมือง จ.เลย
 
สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย โทร.0 4285 2116
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายรุ กรรมแพทย์นาตยา 
380/5 ม.5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทร.08 0315 9992
 
คลินิกนายแพทย์กฤษณ์เวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ
 36/9 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 โทร.08 9688 4925
 
คลินิกนายแพทย์กรัณย์เวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก
29/12 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 โทร.08 5744 4075
 
คลินิกนายแพทย์มานะ 
17 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร.0 4281 2185
 
คลินิกนายแพทย์วิฑูรย์
 85 ม.5 ถ.ภูมิวิถีต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทร.0 4284 1089
 
คลินิกนายแพทย์สุรชัย 
131/1 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร.0 4281 2085
 
คลินิกนายแพทย์สุวิชา 
17/24 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
โทร.0 4283 3256
 
คลินิกนายแพทย์อุดมศักดิ์ 
11/3 ถ.ร่วมจิตร ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร.0 4281 4487

โรงพยาบาลเลย

32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
Phone: 042-862123
Fax: 042-862147
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์
ในเวลา 8.00 น. - 16.00 น.
นอกเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
8.00 น. - 12.00 น.
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง โทร. 1669
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด