ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันโรคทรวงอก ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567

สถาบันโรคทรวงอก ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567 Thumbnail program
ฟรี สถาบันโรคทรวงอก ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิ) 7 กลุ่มโรค ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดให้บริการ ชั้น 1 อาคาร 8 สถาบันโรคทรวงอก (นำบัตรประจำตัวประชาชนมาขึ้นทะเบียนห้องเบอร์ 29)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิ) (red arrow right)ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 
1. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2. โรคหอบหืด
3. โรคหัวใจ
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. ไตวาย
6. โรคเบาหวาน
7. ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้เคมีบำบัด
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
- โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ร่วมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
- โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไป
สถาบันโรคทรวงอก ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567 Healthserv.net

สถาบันโรคทรวงอก

74 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000

ฟรีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประชาชนอื่นๆ [all]
มีคนดูล่าสุด