ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1

เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1 Thumbnail program
ฟรี ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ป.แพทย์ โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการ เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1 เราพร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน มั่นใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง หลากหลายสาขาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค โทรศัพท์ (044) 234 999 ต่อ 8226 (แผนกการตลาดตรวจสุขภาพ และประกันสังคม)
เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1  Healthserv.net
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1
เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่ม!!!!
หากผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล เพื่อการใช้สิทธิประกันสังคม
ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนโรงพยาบาลได้
ตั้งแต่ วันที่16 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. แบบฟอร์มสปส.9-02
(Download : https://www.sso.go.th/.../129e4de503fea07e200ed65324f893d... )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทางติดต่อ/Download เอกสาร
1. ช่องทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
( https://www.sso.go.th )
2. ช่องทาง Smart phone แอปพลิเคชัน SSO Connect
หลังจากนั้นนำเอกสารที่กรอกแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1
เราพร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน มั่นใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง หลากหลายสาขาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค 
  • รับบริการทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี  (ตามเงื่อนไขช่วงอายุ/เวลาที่กำหนด)
  • สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร 
ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ป.แพทย์  โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการ
มั่นคง ยาวนาน บริการมั่นใจ โรงพยาบาลปแพทย์ ประกันสังคม ปแพทย์1 ย้ายประกันสังคม ตรวจสุขภาพ #บริการทันตกรรม 

 
โทรศัพท์ (044) 234 999 ต่อ 8226 (แผนกการตลาดตรวจสุขภาพ และประกันสังคม)

โรงพยาบาล ป แพทย์

45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

มีคนดูล่าสุด