ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ป.แพทย์ โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการ เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1 เราพร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน มั่นใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง หลากหลายสาขาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค โทรศัพท์ (044) 234 999 ต่อ 8226 (แผนกการตลาดตรวจสุขภาพ และประกันสังคม)
เลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1  Healthserv.net
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1
เปิดรับผู้ประกันตนเพิ่ม!!!!
หากผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาล เพื่อการใช้สิทธิประกันสังคม
ท่านสามารถดำเนินการเปลี่ยนโรงพยาบาลได้
ตั้งแต่ วันที่16 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

เอกสารที่ต้องใช้ :
1. แบบฟอร์มสปส.9-02
(Download : https://www.sso.go.th/.../129e4de503fea07e200ed65324f893d... )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทางติดต่อ/Download เอกสาร
1. ช่องทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
( https://www.sso.go.th )
2. ช่องทาง Smart phone แอปพลิเคชัน SSO Connect
หลังจากนั้นนำเอกสารที่กรอกแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเลือกประกันสังคม โรงพยาบาล ป.แพทย์1
เราพร้อมให้การดูแลผู้ประกันตน มั่นใจด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง หลากหลายสาขาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค 
  • รับบริการทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี  (ตามเงื่อนไขช่วงอายุ/เวลาที่กำหนด)
  • สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร 
ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ป.แพทย์  โดยยื่นบัตรประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการ
มั่นคง ยาวนาน บริการมั่นใจ โรงพยาบาลปแพทย์ ประกันสังคม ปแพทย์1 ย้ายประกันสังคม ตรวจสุขภาพ #บริการทันตกรรม 

 
โทรศัพท์ (044) 234 999 ต่อ 8226 (แผนกการตลาดตรวจสุขภาพ และประกันสังคม)

โรงพยาบาล ป แพทย์

45-53 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เปิดรับประกันสังคมอื่นๆ เปิดรับประกันสังคมทั้งหมด

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด