× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลจิตเวช

รายชื่อโรงพยาบาลเฉพาะทางของรัฐด้านระบบประสาท จิตเวช โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สถาบันด้านจิตเวช โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ ปรึกษาได้ ฟรี ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667

045-352500

อุบลราชธานี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ดำเนินงานด้านต่างๆและพัฒนาเป็นลำดับ จวบจนปัจจุบัน เนื่องมาจากผู้บริหารระดับกรมฯ ที่ผ่านมาและปัจจุบันให้การสนับสนุน และด้วยความสามารถและความอุตสาหะ วิริยะของบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดนี้

053-298083

เชียงใหม่
โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลประสาทจังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง สาธารณสุข มีความรับผิดชอบดังนี้

เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีด้านประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ให้บริการตรวจ วินิจฉัยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

ดำเนินการเกี่ยวกับการสอนและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ทางด้านประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์

053-920200

เชียงใหม่
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

สิทธิ์การรักษา - ข้าราชการ บัตรทอง ประกันสังคม คลินิกเฉพาะทาง แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกกลางวัน คลินิกสราญใจวัยสูงอายุ คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

0-7791-6500

สุราษฎร์ธานี

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)