ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการที่รพ.ยะลา ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการที่รพ.ยะลา ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป HealthServ.net
มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการที่รพ.ยะลา ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป ThumbMobile HealthServ.net

เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และลดการแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ขอแจ้งมาตรการ สำหรับผู้มารับบริการ ดังนี้

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการที่รพ.ยะลา ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป HealthServ

 
1.ผู้มารับบริการแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน โควิด-19 ครบตามเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าโรงพยาบาล
 
2.กรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (เช่น เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ) อนุญาต ให้ญาติเข้ามาได้ 1 คน โดยต้องแสดง หลักฐานการได้รับวัคซีน โควิด-19 ครบตามเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่
 
 
3.กรณีผู้ป่วยและญาติที่ได้รับวัคซีน ไม่ครบตามเกณฑ์ต้องผ่านการประเมินความเสี่ยง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ก่อนเข้ารับบริการ 
 
4.อนามัย หรือ หน้ากากผ้า ให้แนบผู้ป่วยและญาติ ต้องสวมหน้ากากสนิทกับใบหน้า ตลอดเวลา
 
5. งดการเยี่ยมผู้ป่วย ทุกกรณี
 
ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด