ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า Thumb HealthServ.net
วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แนะนำวัคซีนเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน สำหรับเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ
สนใจติดต่ออาคารภูมิจิต โทร 02-5893389
พระนั่งเกล้า สาขา2 (วัดลานนาบุญ) 082-2197861


 
วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมได้ ให้ลูกรัก ในราคาแสนคุ้ม
 
สำหรับลูกน้อย
 
 • Infanrix IPV Hib : วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค ได้แก่ คอตับ, บาดทะยัก, ไอกรนชนิดไร้เซลล์, โปโอ และเชื้อฮับ
 • Infanrix hexa : วัคซันรวมป้องกัน 6 โรค ได้แก่ คอตับ, บาดทะยัก, ไอกรนชนิดไร้เซลล์, โปโฮ, เชื่อฮับ และไวร้สตับอักเสบบี
 • Rotarix : วัคซันป้องกันอุจจาระร่วงรุนแรงจากไวรัสโรต้า
 • Synflorix : วัคซันป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 10 สายพันธุ์สำหรับทุกช่วงวัย
 • prevnar 13 : วัดซีนป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 13 สายพันธุ์
 • pneumovax 23 : วัคซึนป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 23 สายพันธุ์
 • Heberbiovac HB : วัคซึนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 • MMR : วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
 • Fluarix tetra : วัคซีนข้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • Varivax : วัคซีนป้องกันอีสุกอีโส
 • Mevac-A : วัคซึนป้องกันไว้รัสตับอักเสบเอ ขนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
 • Havrix 720 Junior : วัคซันป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อตาย
 • Chirorab : วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • CD.JEVAX : วัคซึนป้องกันไช้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์


เลือกเสริมภูมิคุ้มกันได้..ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อ อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า โทร. 02-5893389
รพ.พระนั่งเกล้า สาขา 2 (วัดลานนาบุญ) โทร. 082-2197861
 
 
 
วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน เสริมได้ ให้วัยเรียนและผู้ใหญ่ ในราคาแสนคุ้ม

สำหรับวัยเร์ยนและผู้ใหญ่
 
 • Qdenga : วัคซันป้องกันไข้เลือดออก
 • Gardasil 4 : วัคซันป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหุดหงอนไก่ 4 สายพันธุ์
 • Gardasil 9 : วัคซันป้องกันมะเร็งปากมดลูกและหูดหงอนไก่ 9 สายพันธุ์
 • Boostrix/Adacel : วัคนรวมข้องกันคอตีบ บาดทะยัก และไอกรนชนิดไร้เซลล์
 • Pertagen : วัคซันป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์


สำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
 • Shingrix : วัคซันป้องกันงูสวัด


สำหรับทุกช่วงวัย
 • Prevnar 13 : วัคซันป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 13 สายพันธุ์
 • Pneumovax 23 : วัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากแบคทีเรีย 23 สายพันธุ์
 • Heberbiovac HB : วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
 • MMR : วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม
 • Fluarix tetra : วัคซึนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • Varivax : วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
 • Mevac-A : วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
 • Havrix 720 Junior : วัคซึนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ชนิดเชื้อตาย
 • Chirorab : วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • CD.JEVAX : วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์


เลือกเสริมภูมิคุ้มกันได้..ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ติดต่อ อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก รพ.พระนั่งเกล้า โทร. 02-5893389
รพ.พระนั่งเกล้า สาขา 2 (วัดลานนาบุญ) โทร. 082-2197861
วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ
วัคซีนเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า HealthServ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด