ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น HealthServ.net
มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น ThumbMobile HealthServ.net

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนทาเคดา 6 ทุน แบบไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ แก่แพทย์ไทยเพื่อเดินทางไปศึกษานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยและทำงานวิจัย ณ โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น HealthServ
            มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนทาเคดา จำนวน 6 ทุน ประกอบด้วย ทุนระยะเวลา 1-2 ปี ทุนระยะเวลา 6 เดือน และทุนระยะเวลา 3 เดือน (ก่อนช่วงโควิด-19 มี 9 ทุน) ให้แก่แพทย์ไทยเพื่อเดินทางไปศึกษานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยและทำงานวิจัย ณ โรงพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น โดยคัดเลือกจากแพทย์ไทยที่สนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความชำนาญ และพร้อมเป็นตัวแทนเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

            มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา สนับสนุนเงินทุนในการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวแก่แพทย์ผู้ได้รับทุน โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ให้แพทย์ไทยได้กลับมายกระดับการรักษาผู้ป่วยและวงการสาธารณสุขไทยต่อไป

           มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดาดำเนินการมอบทุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 58 โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้คัดเลือกแพทย์ที่จะได้รับทุนนี้ จากจำนวนแพทย์ที่สมัครขอรับทุนในแต่ละปี
 
 
มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น HealthServ

โอกาสที่ดีสำหรับแพทย์ไทย 


           ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกเเพทยสภาและประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนทาเคดา กล่าวว่า “เทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการส่องกล้อง เพราะสร้างเครื่องมือได้เอง และการรักษาโรคมะเร็ง เพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสไปศึกษาและเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่น นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับแพทย์ชาวไทย โดยทุกปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จะคัดเลือกแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่สมัครชิงทุนเข้ามา เพื่อรับทุนจากมูลนิธิทาคาดาไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยระยะเวลาของการได้ทุนนั้น ขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สนใจศึกษาและความรู้ ความชำนาญของโรงพยาบาลที่ตอบรับ

          โดยก่อนเดินทาง ทางสมาคมฯ จะจัดสัมภาษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแพทย์ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ เพราะแพทย์ทุกคนจะไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และหลังจากกลับมาจะต้องมีการรายงานผลจากการไปศึกษาดูงานต่อที่ประชุมของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ด้วย ทุนทาเคดาถือเป็นอีกหนึ่งทุนที่สร้างคุณูปการให้กับวงการแพทย์ไทยมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกัน มีแพทย์ที่ได้รับทุนไปแล้วมากกว่า 200 ราย ซึ่งช่วยพัฒนาการรักษาและดูแลผู้ป่วยของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดได้มากมาย”
 
 

สานต่อทุนทาเคดาสู่ปีที่ 58


           ปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ของธุรกิจและการสร้างคุณค่าทางสังคม เราภูมิใจเป็นอย่างมากกับความสำเร็จที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้แข็งแรงและดีขึ้นอย่างเท่าเทียม ซึ่งได้กลายเป็นค่านิยมของเราและเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา ได้สานต่อทุนทาเคดาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 58 ซึ่งมีแพทย์ที่ได้รับทุนแล้วกว่า 200 คน ซึ่งทุนนี้จะให้แพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย เรียนรู้นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อกลับมาต่อยอดงานวิจัย รักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”
 
 
 
 
มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา มอบทุนแพทย์ไทย แลกเปลี่ยนศึกษานวัตกรรมการแพทย์ รพ.ในญี่ปุ่น HealthServ

ประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้รับทุน

 
           ด้าน พญ. อารีย์รัตน์ แก้วอนุชิต วิสัญญีแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก ในฐานะตัวแทนแพทย์ที่เคยได้รับทุนทาเคดา กล่าวเสริมว่า จากประสบการณ์ที่ได้รับทุนทาเคดาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 6 เดือน ในปี 2560 โดยนอกจากจะได้ฝึกทักษะและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องการทำงาน ระเบียบวินัย และความเป็นมืออาชีพของบุคคลากรทางการแพทย์ของญี่ปุ่น มีขั้นตอนปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจน ช่วยให้การทำงานกับทุกแผนกในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ตนเองรู้สึกประทับใจและขอบคุณมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทาเคดา ที่สนับสนุนและช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปศึกษา ตนเชื่อว่าทุนทาเคดาเป็นหนึ่งในทุนที่ส่งเสริมองค์ความรู้ขั้นสูงของบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับกระบวนการรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวงการแพทย์ไทยและวงการแพทย์ญี่ปุ่น ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยต่าง ๆ ได้ในระยะยาวอีกด้วย


 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด