ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.เชียงดาว เปิดใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เริ่ม 1 พ.ค. 2566

รพ.เชียงดาว เปิดใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เริ่ม 1 พ.ค. 2566 Thumb HealthServ.net
รพ.เชียงดาว เปิดใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เริ่ม 1 พ.ค. 2566 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเชียงดาว เปิดใช้บริการ"ระบบการแพทย์ทางไกล" (Telemedicine) เริ่ม 1 พ.ค. 2566 นี้

การรักษาผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถพบแพทย์ รับยาได้ โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จิตเวช และกายภาพบำบัด ที่มีอาการคงที่ และแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถเข้ารับบริการได้ รวมถึงการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่บ้านผ่านอสม. ผู้สนใจสามารถแจ้งแพทย์ - พยาบาลหน้าห้องตรวจ เพื่อขอเข้าโครงการได้ตามคลินิกที่เข้าร่วม 
 
 
ประโยชน์ที่ได้จากระบบแพทย์ทางไกล
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม 
  • ลดระยะเวลารอคอย 
  • ลดระยะเวลาเดินทาง 
  • เพิ่มประสิทธิผลในการรักษาโรค
  • เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดการรอบรู้ทางด้านสุขภาพ Health Literacy และการมีสุขภาวะที่ดี ของผู้รับบริการ

ติดต่อสอบถาม รพ.เชียงดาว โทร. 053-455074
รพ.เชียงดาว เปิดใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เริ่ม 1 พ.ค. 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด