ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์สุขภาพพร้อม ในจ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีกี่สาขา ที่ไหนบ้าง

ศูนย์สุขภาพพร้อม ในจ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีกี่สาขา ที่ไหนบ้าง Thumb HealthServ.net
ศูนย์สุขภาพพร้อม ในจ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีกี่สาขา ที่ไหนบ้าง ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์สุขภาพพร้อม ในปัจจุบันมี 6 สาขา ได้แก่ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. , สาขามีโชค เชียงใหม่ , สาขาลำปาง, สาขาศูนย์สุขภาพ มช., สาขากาดฝรั่ง -หางดง และ สาขาศูนย์สุขภาพพร้อม พฤฒพลัง

      ศูนย์สุขภาพพร้อม จัดตั้งและดำเนินการโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สุขภาพพร้อม” หรือ “PROMPT HEALTH CENTER” เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565


    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการต่าง ๆ ไว้ใน "ศูนย์สุขภาพพร้อม” เพียงแห่งเดียว พร้อมกับยกระดับการบริการด้วยมาตรฐานด้านวิชาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มารับบริการ ในการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจพิเศษ การรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เราให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012   ISO 15190:2003   ISO 17043   และ ISO 17025 โดยมีงานบริการ ดังนี้ 
 
 • คลินิกเทคนิคการแพทย์ (Medical Technology Clinic)
 • คลินิกรังสีเทคนิค (Radiological Technology Clinic)
 • คลินิกกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy Clinic)
 • คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด (Physical - Hydro Therapy Clinic)
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ (Health Check-up)
 
สถานที่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร : 053-936027  เว็บไซต์  www.prompthealthcenter.com   และ facebook.com/promptcmu 
 
ศูนย์สุขภาพพร้อม ในจ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีกี่สาขา ที่ไหนบ้าง HealthServ

ศูนย์สุขภาพพร้อม ปัจจุบัน 6 สาขา (ธันวาคม)

 

1.ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช.  ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์
 

2.ศูนย์สุขภาพพร้อม ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพพร้อม ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - CMU Health Center ให้บริการ
คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกายภาพบำบัด คลินิกกิจกรรมบำบัด คลินิกทันตกรรม ศูนย์สุขใจ ร้านขายยา 

3.ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขามีโชค เชียงใหม่

 ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขามีโชค เชียงใหม่ ให้บริการ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ (Soft openning) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  เปิดทำการทุกวันเวลา 07.30 – 20.00 น. (เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี  ตรวจตามคำสั่งแพทย์  และเอกซเรย์ทรวงอก
วันจันทร์ – วันศุกร์   ระหว่างเวลา 07.30 – 12.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 07.30 – 15.30 น.

บริการให้คำปรึกษาและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
เปิดบริการทุกวัน  ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.

4.ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาลำปาง

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้บริการด้านสุขภาพ แก่พี่น้องชาวลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิเช่น ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจเลือดตามคำสั่งแพทย์ เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง กายภาพบำบัด นวดแผนไทย การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฝึกพูด และการศึกษาพิเศษ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เบิกได้ตามสิทธิ  ตั้งอยู่บริเวณ ตลาดราชวงศ์ ด้านหลัง ร้าน ส.วิไล 999 มีที่จอดรถ สามารถจอดรถฝั่งที่ระบุ “สำหรับผู้รับบริการศูนย์สุขภาพพร้อม” 

5.ศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง-หางดง

 ศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง-หางดง  ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
 • ที่อยู่ กม.13 หมู่ที่ 13 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด ตำบล บ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
 • แผนที่ google map
 • โทร. 053-106999
 • Line ID : @prompt-ams
 • fb/promptkadfaranghangdong

6.ศูนย์สุขภาพพร้อม พฤฒพลัง

 ศูนย์สุขภาพพร้อม พฤฒพลัง ดำเนินงานโดย ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ให้บริการ เจาะเลือด ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจตามคำสั่งแพทย์ เอกซเรย์ (ปอด ทรวงอก หัวใจ) 
เบิกได้ ได้แก่ กลุ่ม ราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. ตามสิทธิแต่ละหน่วยงาน

 • ให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ 07.30 - 12.00 น.
 • ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารทองกวาว ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.  ถนน เจริญประเทศ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
 • แผนที่ google map
 • โทร 053-936027  053-904914
 • facebook
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด