ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฮ.ฉุกเฉินกองบิน 7 สุราษฏร์ฯ รับผู้ป่วยอ่อนแรงซีกขวาเฉียบพลัน จากรพ.ระนอง ส่ง ธนบุรีตรัง

ฮ.ฉุกเฉินกองบิน 7 สุราษฏร์ฯ รับผู้ป่วยอ่อนแรงซีกขวาเฉียบพลัน จากรพ.ระนอง ส่ง ธนบุรีตรัง Thumb HealthServ.net
ฮ.ฉุกเฉินกองบิน 7 สุราษฏร์ฯ รับผู้ป่วยอ่อนแรงซีกขวาเฉียบพลัน จากรพ.ระนอง ส่ง ธนบุรีตรัง ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์กู้ชีพตาปีรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากจ.ระนอง ขอฮ.เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจาก รพ.ระนอง ส่งต่อ รพ.ธนบุรีตรัง

8 มกราคม 2567 เวลา 16:35 น. ศูนย์กู้ชีพตาปี รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้การดูแล ของผู้อำนวยการ นพ.ปณิธาน สื่อมโนธรรม ได้รับการประสานงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จ.ระนอง ได้ร้องขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน จากรพ.ระนอง ไปยัง รพ.ธนบุรีตรัง


          ผู้ป่วย เพศชาย อายุ 74 ปี มีประวัติอ่อนแรงซีกขวาเฉียบพลัน วินิจฉัยเป็น left MCA infarction (สมองขาดเลือดเฉียบพลัน) 


          ภายใต้การรับปรึกษาของ นพ.ณัฐพงศ์ กนกกวินวงศ์ อายุรแพทย์ระบบประสาท รพ.สุราษฎร์ธานี จำเป็นต้องได้ รับหัตถการ สลายลิ่มเลือด(thombectomy) ซึ่งเกินศักยภาพในการรักษาของรพ.ระนอง พญ.บุษบง อุฬารกุล  แพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินท้องที่รพ.ระนอง ได้ประสานงานส่งต่อ พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย รพ.ธนบุรีตรัง
ประสานงานผ่านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแจ้งขอสนับสนุนอากาศยานและทีมแพทย์จากหน่วย
กองบิน7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          อากาศที่สนับสนุนภารกิจนี้ คือ เฮลิคอปเตอร์ EC725 พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการบินประกอบด้วย น.ต.ปิยะวัฒน์ ด้วงพิบูลย์ และ ร.อ.ฉัตรชัย มีชูเสม ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ประกอบด้วย นพ.คันธศักดิ์ สนธนวณิชย์ หัวหน้าทีม และ พฉก.ภรณ์ทิพย์ เจียรมาศ รพ.สุราษฎร์ธานี น.อ.ทศพล ทองงาม พ.อ.อ.พิศาล แสงโทโพ และ พ.อ.อ.กิตติชัย พางาม รพ.กองบิน7 ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้ารักษา รพ.ธนบุรีตรัง จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ปลายทาง ท่าอากาศยานตรัง โดยการส่งต่อผู้ป่วยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


ข่าวและภาพจาก รพ.สุราษฏร์ธานี
ฮ.ฉุกเฉินกองบิน 7 สุราษฏร์ฯ รับผู้ป่วยอ่อนแรงซีกขวาเฉียบพลัน จากรพ.ระนอง ส่ง ธนบุรีตรัง HealthServ

โรงพยาบาลระนอง

11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทร : 077-812630 077-812631 077-812632 077-812633
โทรสาร : 077-823267
ศูนย์นเรนทร : 077-813300 หรือ 1669

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด