ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับซอยด๊อก ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวฟรี 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 67

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับซอยด๊อก ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวฟรี 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 67 Thumb HealthServ.net
เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับซอยด๊อก ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวฟรี 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 67 ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิสุนัขในซอย (Soi Dog) ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567 (ทุกวันพุธ - อาทิตย์) (หยุดวันจันทร์ - อังคาร) เวลาให้บริการ 08.00-17.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้

เทศบาลเมืองกะทู้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสุนัขในซอย (Soi Dog) เปิดรับผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมดูแลและติดตามสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567  (ทุกวันพุธ - อาทิตย์)  (หยุดวันจันทร์ - อังคาร) เวลาให้บริการ 08.00-17.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้

โดยเปิดรับลงทะเบียนจองคิว ณ จุดออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
รับจำนวนจำกัด สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ วันละ 20 ตัว สุนัขและแมวที่มีเจ้าของวันละ 20 ตัว 

หมายเหตุ
1️⃣ กรุณา เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับบริการ
2️⃣ จำกัด เฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ตำบลกะทู้ เท่านั้น
3️⃣ ในวันที่รับบริการ #ให้งดน้ำงดอาหารสุนัขและแมว 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำมารับบริการผ่าตัดทำหมัน
4️⃣ สุนัขและแมวที่จะผ่าตัดทำหมันต้อง #มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องไม่ตั้งท้อง
เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับซอยด๊อก ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวฟรี 12 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 67 HealthServ

กิจกรรมในปี 2567

 เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ออกหน่วยบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันสุนัขและแมว

โครงการต่อเนื่องหลายปี

กิจกรรมการบริการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ เมืองกระทู้ นี้ เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิสุนัขในซอย (Soi Dog) ริเริ่มให้บริการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการมีส่วนร่วมใน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ที่จัดขึ้นทุกปี  ซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ไปแล้วหลายร้อยตัว ด้วยหวังให้จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าและจำกัดจำนวนสุนัขจรจัด และควบคุมประชากรสุนัขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

 

3 กรกฎาคม 2563

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดจัดโครงการฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ณ สวนสาธารณะ ลานกีฬา@อำเภอกะทู้

26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กำหนดแผนการผ่าตัดทำหมันสุนัข–แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมดูแลและติดตามสุนัขและแมว ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (จันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @ อำเภอกะทู้ หมายเหตุ : - ให้สุนัขและแมว งดน้ำ งดอาหาร ก่อนรับบริการผ่าตัดทำหมัน อย่างน้อย 8 ชั่วโมง - เปิดรับลงทะเบียนจองคิวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - เตรียมบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อขอรับบริการฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ 07632 3856

16 กันยายน 2564 เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดภูก็ต จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 “World Rabies Day 2021” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@อ.กะทู้ โดยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว สามารถ จองคิวผ่าตัดทำหมัน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน QR-Code หรือ ลิงค์

14-18 มีนาคม 2565 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่
14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ
15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@อำเภอกะทู้
16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วัดกะทู้
17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศาลเจ้าทุ่งทอง
18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วัดเก็ตโฮ่
 แผนการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แผนการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว
15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สวนสาธารณะ ลานกีฬา @อำเภอกะทู้ จำนวน 45 ตัว
* เปิดรับลงทะเบียนจองคิวผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยวิธี Scan QR code และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
* หมายเหตุ กรุณาเตรียมบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มารับบริการฯ
* จำกัดเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 1 สิทธ์/ครัวเรือน 
* ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ ให้งดน้ำงดอาหารสุนัข และแมว 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปรับบริการผ่าตัดตอนทำหมัน 

4-8 และ 11-15 เมษายน 2565

เทศบาลเมืองกะทู้ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมดูแลและติดตามสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ทำหมันแมวชุมชน จำนวน 30 ตัว / วัน , ทำหมันแมวมีเจ้าของ จำนวน 20 ตัว / วัน ระหว่างวันที่ 4-8 และระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@ อ.กะทู้

20-22 พฤษภาคม 2565 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 เสด็จทรงออกหน่วยแพทย์ พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมว ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1 กรกฎาคม 2565

 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565  กิจกรรม ทำหมัน สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สามารถ walk in ได้เลย)  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้  เวลา 8.30-16.30 น. ฟรี !!!

21-27 เมษายน 2566

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) #ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง  ️ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 21 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้
 24 เมษายน 2566 ณ วัดกะทู้
 25 เมษายน 2566 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ
 26 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าทุ่งทอง
 27 เมษายน 2566 ณ วัดเก็ตโฮ่ 

3 พฤษภาคม 2566 - 30 กรกฎาคม 2566

เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ขอเชิญชวนประชาชนชาวเมืองกะทู้ นำสัตว์เลี้ยง (สุนัข-แมว) เข้าร่วมผ่าตัดทำหมัน ฟรี!  ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 - 30 กรกฎาคม 2566) ผ่าตัดทำหมันฟรี_ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดการให้บริการต่อวัน #สุนัขจำนวน 5 ตัว #แมวจำนวน 20 ตัว เวลา 08.00 - 17.00 น.  ณ สวนสาธารณะลานกีฬา @อำเภอกะทู้   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-321500 ต่อ 7 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

22 สิงหาคม 2566

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขบ้า - แมว ฟรี วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สวนสาธารณะลานกีฬา@อำเภอกะทู้
   กิจกรรม รับทำหมันสุนัขแมว จำกัดจำนวน 40 ตัว - เปิดรับลงทะเบียนจองคิวผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่าน QR-CODE หรือเข้ามาลงทะเบียนผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ด้วยตนเอง ในวันที่จัดกิจกรรมฯ ณ สวนสาธารณะ ลานกีฬา @อำเภอกะทู้ ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับ - ให้งดน้ำงดอาหารสุนัข และแมว 8 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปรับบริการผ่าตัดตอนทำหมัน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกะทู้ โทร. 0 7632 1500 ต่อ 7
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด