ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566

อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566 Thumb HealthServ.net
อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566 ThumbMobile HealthServ.net

ปัจจุบัน กิจกรรมการอบรมการฝึกกู้ชีพช่วยชีวิตและอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อยู่ในความสนใจของประชาชน มีหน่วยงานสถานพยาบาล/สาธารณสุขหลายแห่งเปิดการอบรมให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ดังนี้

การอบรมช่วยชีวิต มีหลายหน่วยงานจัดอบรม ทั้งเปิดให้ประชาชนทั่วไป และเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรบางกลุ่ม ศึกษาข้อมูลแต่ละการอบรมโดยละเอียดอีกครั้ง  การอบรมมี 2 รูปแบบ คือ โปรดศึกษาข้อมูลและสอบถามกับหน่วยงานที่จัดอบรมอีกครั้ง เพื่อตัดสินใจเข้ารับการอบรมได้อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 

อบรมฟรี

 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย จัดอบรม ฟรี 22 มิถุนายน 2566 LINK

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย จัดอบรม ฟรี 22 มิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย จัดอบรม ฟรี 22 มิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 7 รับสมัครรุ่นละ 30 คน สมัครผ่านระบบ Learning Platform สภากาชาดไทย ( WISIMO )
• เปิดรับสมัคร วันที่ 6 – 15 มิถุนายน 2566  
• เรียน Online วันที่ 6 – 21 มิถุนายน 2566 ( ผ่านระบบ WISIMO ด้วยตัวเอง )
• เรียน Onsite วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ( ณ สภากาชาดไทย ) 
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 02-2564041 02-2564042 กด 2 , 02 - 253 - 4803 ,  083 - 029 - 9280

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนมิถุนายน2566 ทั้งหมด 5 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) LINK

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนมิถุนายน2566 ทั้งหมด 5 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนมิถุนายน2566 ทั้งหมด 5 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
แผนกฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดการอบรม เดือนมิถุนายน2566 จะเปิดทั้งหมด 5 หลักสูตร (รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2250020 ต่อ 365/372/431/432)

1. หลักสูตร การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (Online) รุ่นที่ 5/66 
รับสมัครจำนวน 100 คน เปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ค.-2 มิ.ย.66
 อบรมวันที่ 7 มิ.ย.66 เวลา 08.30-16.30 น. "(ผ่านระบบ Google Meet)"

2. หลักสูตร การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On-site) รุ่นที่ 4/66
รับสมัครจำนวน 60 คน เปิดรับสมัครวันที่ 19 พ.ค.-9 มิ.ย.66
วันอบรม วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลา 08.30 - 16.30 น.
"ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"

3. หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (รูปแบบ Hybrid training) รุ่นที่ 5/66
รับสมัครจำนวน 60 คน เปิดรับสมัครวันที่ 17 พ.ค.-4 มิ.ย.66
วันอบรม  ภาคทฤษฎี (Online) วันที่ 9 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 - 12.00 น.
อบรมผ่านระบบ Google Meet   ภาคปฏิบัติ (On-site) วันที่ 17 มิ.ย.66
มี 2 รอบให้เลือกเช้าหรือบ่าย เวลา 09.00-12.00 หรือ 13.00-16.00
"ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"

4.หลักสูตรนิติเวชเบื้องต้นและการจัดการศพเป็นจำนวนมาก รุ่นที่ 1
รับสมัครจำนวน 60 คน เปิดรับสมัครวันที่ 25 พ.ค.-18 มิ.ย.66
อบรมทฤษฎีวันที่ 23 มิ.ย.66 “ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส”

5.หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลและขับขี่ปลอดภัย รุ่นที่2
 รับสมัครจำนวน 30 คน เปิดรับสมัครวันที่ 25 พ.ค.-4 มิ.ย.66
อบรมทฤษฎีวันที่ 9 มิ.ย. 66 07.00-19.00 น.
อบรมทฤษฎีวันที่ 10 มิ.ย. 66 07.00-18.00 น.
หลักสูตรที่ 4 และ 5 สำหรับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเท่านั้น !!!!!!!

สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ เชิญนิสิต มก.อบรม ฟรี ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9, 23, 30 มิถุนายน 2566 LINK

สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ เชิญนิสิต มก.อบรม ฟรี ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9, 23, 30 มิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ เชิญนิสิต มก.อบรม ฟรี ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9, 23, 30 มิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี 2566 วันที่ 9, 23, 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น. จัดการอบรม 3 รอบ
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
ณ อาคารสถานพยาบาล สามารถรับบัตรผ่านชั่วโมงกิจกรรมนิสิตด้านพัฒนาสุขภาพได้
สนใจ ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ งานการพยาบาล อาคาร 1 ชั้น 1 สถานพยาบาล มก.
โทร. 029406630-1 ต่อ 101/มือถือ. 0941531190
ลงทะเบียนผ่านเว็บได้ที่ https://www.inf.ku.ac.th/firstaid

รพ.วิภาวดี เปิดอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน รอบปี 2566 ฟรี 7 รอบ เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม LINK

รพ.วิภาวดี เปิดอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน รอบปี 2566 ฟรี 7 รอบ เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
รพ.วิภาวดี เปิดอบรมปฐมพยาบาลและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน รอบปี 2566 ฟรี 7 รอบ เดือนมิถุนายน-กรกฏาคม อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
รพ.วิภาวดี เปิดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปปี 2566 (First Aid and BLS with AED for Bystander) ปีที่ 24 จำนวน 7 รุ่น เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2566 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนล่วงหน้าด่วน
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่  13 มิ.ย. 2566       
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่  20 มิ.ย. 2566      
รุ่นที่ 3 วันอังคารที่  27 มิ.ย. 2566       
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2566 
รุ่นที่ 5 วันอังคารที่ 11 ก.ค. 2566  
รุ่นที่ 6 วันอังคารที่ 18 ก.ค. 2566  
รุ่นที่ 7 วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566  
เวลาอบรม ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สอบถามโทร. 02-561-1111, 02-058-1111

รพ.จุฬาฯจัดอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) CPR+AED ถึงเดือนมิถุนายน 2566 LINK

รพ.จุฬาฯจัดอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) CPR+AED ถึงเดือนมิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
รพ.จุฬาฯจัดอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) CPR+AED ถึงเดือนมิถุนายน 2566 อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
ขอเชิญบุคลากร รพ.จุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) CPR+AED
ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง (Simulation & CPR Center) อาคาร ส.ธ. ชั้น 16
 เริ่มอบรมช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 12.30 น.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งหมด 3 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) LINK

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งหมด 3 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้งหมด 3 หลักสูตร (อบรมฟรี มีใบประกาศให้) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
แผนกฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิต เดือนกรกฎาคม 2566 จะเปิดทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ (* อบรมฟรี ทุกหลักสูตร + ออกใบประกาศให้ทุกหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2250020 ต่อ 365/372/431/432)
 
1. หลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น Basic Rescue Course (ฺBRC) รุ่นที่ 1/66
- รับสมัครจำนวน 60 คน
- เปิดรับสมัครวันที่ 12 มิ.ย.-22 มิ.ย.66
-  อบรมวันที่ 1-3 ก.ค.66 ณ ศูนย์ผึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ. ชัยนาท
*สำหรับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเท่านั้น !!!!!!!
 
2. หลักสูตร ดับเพลิง (ฺBasic Fire Fighting) รุ่นที่ 1/66
- รับสมัครจำนวน 30 คน
- เปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย.-6 ก.ค.66
- วันอบรม วันที่ 15-17 ก.ค.66 ณ ศูนย์ฝึกแอนตี้ไฟร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา
*สำหรับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเท่านั้น !!!!!!!
 
3. หลักสูตร ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (Online) รุ่นที่ 6/66
- รับสมัครจำนวน 100 คน
- เปิดรับสมัครวันที่ 16-26 มิ.ย.66
- วันอบรม วันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 08.30-16.00 น.  "(ผ่าน Google meet)"

อ่านเงื่อนไขก่อนกดสมัคร   สมัครลิ้งค์นี้  https://train.poh-v.org/apply
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-2250020 ต่อ 365/372/431/432

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ LINK

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR)  ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
รอบที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

การอบรม แบบมีค่าใช้จ่าย/ค่าอบรม

หลายหน่วยงาน สถาบันองค์กร จัดให้มีการฝึกอบรม โดยคิดค่าบริการ/ค่าอบรม ตามเหมาะสม ดูข้อมูลและสอบถามแต่ละแห่งได้โดยตรง

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลายรายการ (มีค่าใช้จ่าย) LINK

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลายรายการ (มีค่าใช้จ่าย) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดการอบรมหลายรายการ (มีค่าใช้จ่าย) อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
จัดการอบรมหลายรายการ  ดังนี้ (เบอร์โทรติดต่อโทร : 02-256-4041-2)

1.การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไปนอกสถานที่
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 
รับจานวน 30 คน
ค่าลงทะเบียนอบรม 600 บาท ต่อ/คน 
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน มีอายุ 3 ปี
 
2.การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชน
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน
รับจานวน 20 คน
ค่าลงทะเบียนอบรม 2500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ วุฒิบัตร หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน และบัตรประจำตัวผู้สำเร็จการอบรม มีอายุ 3 ปี และชุดลงทะเบียนการอบรม
 
3.การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
รับจานวน 35 คน
ค่าลงทะเบียนอบรม 0 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน มีอายุ 3 ปี
 
 
4.การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
รับจานวน 30 คน
ค่าลงทะเบียนอบรม 600 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน มีอายุ 3 ปี
 
5.การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชน
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
รับจานวน 30 คน
ค่าลงทะเบียนอบรม 1500 บาท ต่อ/คน
สิทธิที่จะได้รับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม มีอายุ 3 ปี

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) มีค่าใช้จ่าย LINK

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) มีค่าใช้จ่าย อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) มีค่าใช้จ่าย อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) หน่วยงานองค์กรในชลบุรี โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถในการกู้ชีพ การบรรยาย กรณีศึกษา (Workshop) ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.) สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HROD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/คน (สมาชิก 1,000) กำหนดการอบรม มิถุนายน - พฤศจิกายน 2566 (เดือนละ 2 ครั้ง)

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต LINK

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต อบรมกู้ชีพ-ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีที่ไหนบ้าง 2566
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหลักสูตร หลายระดับรองรับ ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ประชาชนทั่วไป การ์ด AHA บุคลากรทางการแพทย์ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง หลักสูตรการช่วยชีวิตเด็กขั้นสูง - การ์ด TRC เป็นต้น แต่ละคอร์สมีค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรสำหรับประชาชน
1.หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Provider for Non-HCP) 
จำนวนวันที่เรียน ครึ่งวัน ค่าเรียน 1,000 บาท 
 
2.หลักสูตรครูผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ([TRC] BLS Instructor for Non-HCP) 
จำนวนวันที่เรียน 1 วัน จำนวนวันฝึกสอน ครึ่งวัน ค่าเรียน 5,500 บาท
 
3.หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป - การ์ด AHA ([AHA] Heartsaver)
จำนวนวันที่เรียน ครึ่งวัน ค่าเรียน 1,200 บาท
 
*หลักสูตรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีหลายหลักสูตร
 
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310
Inbox https://www.facebook.com/ThaiCPR/
Email info@thaicpr.org
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด