ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรงพยาบาลกรุงเทพ HealthServ.net
เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรงพยาบาลกรุงเทพ ThumbMobile HealthServ.net

เฮลท์ตี้บอท นวัตกรรมด้านสุขภาพที่ยกระดับการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างเข้าใจไปอีกขั้น กับหุ่นยนต์อัจฉริยะที่พร้อมสื่อสารทุกความห่วงใย ผ่านการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มีโปรแกรมการสื่อสารบนจอมอนิเตอร์ระหว่างเพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัว ซึ่งผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง เสมือนมีผู้ช่วยคนสนิทอยู่ใกล้ตัวคุณ พร้อมบริการส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงอำนวยความสะดวกทุกความต้องการของผู้ป่วย ที่สำคัญช่วยป้องกันและ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไว้สายพันธุ์ COVID-19 และอื่นๆ เพิ่มความมั่นใจให้ ผู้ป่วยอุ่นใจตลอดการรักษา

เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรงพยาบาลกรุงเทพ HealthServ
นพ. นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า เนื่องในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการดูแล และให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โดยลดการติดต่อสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ด้วย “หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท”   ซึ่งจะทำหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยแทนบุคลากรโรงพยาบาล ในการส่งยาเวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่คัดแยก และควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในสภาวะที่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพ  และบริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ หรือ เอ็นเฮลท์ ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางด้านการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาล ได้ร่วมกันต่อยอดเทคโนโลยีให้กับหุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอท ซึ่งเดิมถูกใช้ในการทำหน้าที่ขนส่งยาให้แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล โดยพัฒนาระบบเทเลเมดิซีน เพิ่มความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยโปรแกรมสื่อสารพูดคุยผ่านจอมอนิเตอร์ที่ติดตั้งไว้บนตัวหุ่นยนต์ ซึ่งถูกควบคุมด้วยเครือข่ายสัญญานอินเตอร์เน็ต ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนญาติของผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสาร ผ่านจอมอนิเตอร์ คลายความกังวล  และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ป่วยอุ่นใจตลอดการรักษา
 
ในด้านมาตรการการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของโรงพยาบาล พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ ผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉินกรุงเทพ ให้ข้อมูลว่า ทุกจุดลงทะเบียน จะมีการคัดกรองผู้ป่วยทุกราย โดยสอบถามประวัติการเดินทาง อาการไข้ และอาการทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อนำส่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงไปยังพื้นที่บริการที่จัดไว้โดยเฉพาะที่มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวัดอุณหภูมิร่างกาย และตรวจประเมินตามมาตรฐานของกรมควบุคมโรค กรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามข้อบ่งชี้จะต้องส่งตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่ง โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลระหว่างรอผลตรวจในพื้นที่แยกพิเศษ ซึ่งนอกจากการดูแลรักษาโดยบุคลากรการแพทย์แล้ว เราได้ใช้หุ่นยนต์เฮลท์ตี้บอทในการให้บริการอื่นๆ เพื่อลดการสัมผัสกับผู้ป่วยในขั้นตอนต่างๆ 
 
นอกจากนี้ ระบบไหลเวียนอากาศภายในโรงพยาบาลยังได้รับการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเมื่อมาโรงพยาบาล 
เฮลท์ตี้บอท หุ่นยนต์อัจฉริยะ โรงพยาบาลกรุงเทพ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด