ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

10 ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) สถานประกอบการชุมชนที่ผ่านคัดเลือก

10 ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) สถานประกอบการชุมชนที่ผ่านคัดเลือก HealthServ.net
10 ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) สถานประกอบการชุมชนที่ผ่านคัดเลือก ThumbMobile HealthServ.net

20 มิถุนายน 2565 กรมการท่องเที่ยว ประกาศผล 10 สถานประกอบการและชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) จากสถานประกอบการและชุมชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก 20 แห่ง

 
10 สถานประกอบการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health)
 
1. บ้านสวนพอเพียง พอเพลิน Farmstay for Health จังหวัดเลย
2. วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม
3. PAPA FARM ปาป้าฟาร์มสเตย์ วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
4. บ้านกมลลักษณ์ จังหวัดพิจิตร
5. ไร่ดินไทย ออร์แกนิกฟาร์มเสตย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. พะเนียดโฮมสเตย์และฟาร์มผึ้งชันโรง จังหวัดชุมพร
6. เขาขาวการ์เด้น โฮมเทล แอนด์ สปา เฮิร์บ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. บ้านในสวนครูหม๊ะ โฮมสเตย์ แอนด์ล่องแก่ง จังหวัดพัทลุง
9. บ้านกัลยาโฮมเสตย์ จังหวัดราชบุรี
10. สวนส้มสุราลัยและโฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย
 
ขั้นตอนต่อไป ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ฟาร์มสเตย์ แต่ละแห่ง เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ
 

นิยามฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ


สถานประกอบการหรือชุมชนที่มีบริการที่พักและมีการดำเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม วิถีชีวิตของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง หรือเกษตรแบบผสมผสานเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนานเพื่อหาความรู้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว
 
 

ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ จะเป็นมิติใหม่ของสำหรับเทรนด์การท่องเที่ยวในประเทศต่อไป ที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมความสุข 

 
กิจกรรม Farm stay for Health : การพัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ  จัดโดย กรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในทุกมิติ ตั้งแต่ พัฒนาศักยภาพการประกอบการ องค์ความรู้ สร้างจุดขาย สร้างรายได้  บนหลักคิดพื้นฐานคือเพื่อ "ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่นักท่องเที่ยว" 
 
 
กิจกรรมเริ่มเปิดรับสมัครชุมชนที่สนใจ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการเสวนาใน 4 หัวข้อ 1) Farm stay for Health มิติใหม่การท่องเที่ยวยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 2) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ 3) การสร้างจุดขายและรายได้จากฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ และ 4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy สู่ฟาร์มสเตย์เพื่อสุขภาพ  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และได้สิทธิรับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม พัฒนาต้นแบบที่พักแบบฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพต่อไปหลักเกณ์คุณภาพ ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ


5 ด้านหลัก ได้แก่ 

1. ด้านที่พัก

 • บ้านพักต้องเป็นสัดส่วน สภาพดี มีการระบายอากาศได้ดี
 • ห้องนอนต้องมีสภาพที่ดี มีเครื่องนอนและอุปกรณ์พร้อมใช้งาน มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
 • ห้องน้ำต้องมีความสะอาดมิดชิด อากาศถ่ายเได้สะดวก ไม่มีกลิ่น มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำ
 • ห้องครัวและอุปกรณ์มีความสะอาด


2.ด้านกิจกรรม
 
 • ต้องมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจ สะท้อนถึงภูมิปัญญา เอกลักษณ์ หรือความโดดเด่นของพื้นถิ่น
 • ต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ที่ดำเนินการเที่ยวกับการเกษตรในพื้นที่
 • ต้องมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายหรือจิตใจแก่นักท่องเที่ยว
 • มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงในบริเวณใกล้เคียง
 • มีอาหารเพื่อสุขภาพและน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ


3.ด้านความปลอดภัย
 
 • ต้องมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • มีการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน สัญลักษณ์สื่อความหมาย เป็นต้น
 • มีการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออันตราย อาทิ เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิงแบบพกพา
 
 

4. ด้านการบริหารจัดการ
 • เจ้าบ้านต้องมีการให้การต้อนรับ และแนะนำข้อมูลให้ผู้เข้าพัก
 • ต้องมีการแสดงอัตราค่าบริการที่แสดงให้เห็นชัดเจน
 • มีการกำหนดแผนผังการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ
 • มีเส้นทางการเข้าถึงที่สะดวก และปลอดภัย
 • มีสาธารณูปโภคพื้นฐานให้บริการตามสมควร อาทิ ไฟฟ้า ประปา


5.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
 • บริเวณโดยรอบ ต้องสะอาด และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะนำเชื้อ
 • ต้องมีการจัดการขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล โดยวิธีที่เหมาะสม
 • มีการจัดการระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้รูปแบบการเกษตร แบบผสมผลาน แบบเกษตรอินทรีย์ แบบเกษตรกรรมธรรมชาติ และหรือการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่
 
10 ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) สถานประกอบการชุมชนที่ผ่านคัดเลือก HealthServ
10 ฟาร์มสเตย์เชิงสุขภาพ (Farm stay for Health) สถานประกอบการชุมชนที่ผ่านคัดเลือก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด