ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล Thumb HealthServ.net
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล HealthServ

อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ “ไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล”

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบทุนติดตั้งพลังงานสะอาดในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน ตั้งเป้าจังหวัดละ 1 แห่งในปี 2564 เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7
 
          วันที่ (4 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในโครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลให้กับ 8 โรงพยาบาลแรก ในกิจกรรม “101 วัน จากแสงแรกสู่โรงพยาบาลไฟจากฟ้า” โดยมีดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารร่วมพิธี
 
          นายอนุทินกล่าวว่า โครงการไฟจากฟ้า เพื่อ 77 โรงพยาบาล เป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และหน่วยงานเอกชนด้านสื่อสารมวลชน มุ่งหวังที่จะสร้างกระแสพลังงานสะอาดและระดมเงินบริจาคเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 1 โรงพยาบาล รวม 77 แห่ง แห่งละ 100 กิโลวัตต์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาด เป็นพลังงานแห่งอนาคตที่จะดูแลโลก ดูแลสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพด้วย และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึงปีละ 720,000 บาท ซึ่งหลายโรงพยาบาลที่ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไปแล้ว พบว่า ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีความเสถียรมาก การดูแลบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก มีต้นทุน ในการลงทุนต่ำ คุ้มค่าในการติดตั้ง คืนทุนในเวลาไม่เกิน 4-5 ปี เช่น โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา ได้ติดตั้งระบบโซลาเซลล์ 72 กิโลวัตต์ งบประมาณ 2.5 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ32,000 บาท หรือประมาณปีละ 400,000 บาท
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล HealthServ
           นอกจากนี้ ยังส่งผลดีกับสังคมและชุมชนอย่างน้อย 2 ประการคือ นำเงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หรือบริหารจัดการโรงพยาบาลให้ดูแลผู้รับบริการให้ดีขึ้น และช่วยลดการสร้างมลพิษได้อย่างมากในระยะยาว โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อน แสดงถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขให้กับสังคมไทย ในเรื่องของการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก เป็นตัวอย่างขององค์กรสุขภาพที่ร่วมสร้างสังคมใหม่ หนุนเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากที่สุด 
 
          สำหรับการติดตั้งระบบใช้งบประมาณแห่งละ 3 ล้านบาท รวม 231 ล้านบาท โดยระดมทุนจากประชาชนและเอกชนในระยะ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 11,495,115.66 บาท จะติดตั้งใน 8 โรงพยาบาลแรก คือ โรงพยาบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี, โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง, โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร, โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง และโรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
 
          “เงินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ สามารถนำไปพัฒนาโรงพยาบาลได้ต่อเนื่อง ถึง 25 ปี ที่สำคัญโครงการไฟจากฟ้า เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างต้นแบบโรงพยาบาลพลังงานสะอาดทั่วประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค “โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล” ได้ที่ บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7” นายอนุทินกล่าว
 
สำนักสารนิเทศ 
4 มีนาคม 2564
อนุทิน ส่งมอบทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ โครงการไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด