ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา Thumb HealthServ.net
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ThumbMobile HealthServ.net

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 4 โทร 038-394850 / 038-394851 / 038-394853 ต่อ 1403 หรือ 1407

 
 
เปิดให้บริการที่พัก เพื่อดูแล บำบัด และฟื้นฟูสภาพร่างกายแก่ผู้สูงอายุ
ทั้งในกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
โดยทีมแแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้บรรยากาศความเป็นครอบครัว


กลุ่มผู้รับบริการ
  • อายุ 60ปีขึ้นไป ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนอนติดเตียง
  • ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม เจาะคอ โรดหลอดเลือดสมอง ไตวายระยะสุดท้าย เป็นต้น
  • ผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
 
ขั้นตอนการรับบริการ
  • แจ้งความจำนงการเข้ารับบริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
  • ตรวจสุขภาพและได้รับการรับรองจากแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • ทำบันทึกข้อตกลงในการรับบริการ
  • ชำระเงินแบบเหมาจ่ายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 4 โทร 038-394850 / 038-394851 / 038-394853 ต่อ 1403 หรือ 1407
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด